Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2943  
Vaša otázka: Heslá = "internet"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila. Digitálne technológie a energetická efektívnosť. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2022 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. - 11. novembra 2022, Trenčín, Slovenská republika. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2023. ISBN 978-80-8075-985-8, s. 302-308. VEGA 1/0226/23.
  článok

  článok

 3. MIČUDOVÁ, Tatiana. Webové sídla obcí a GDPR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 6, s. 13-16.
  článok

  článok

 4. FRAJTOVÁ - MICHALÍKOVÁ, Katarína. The Impact of the Internet of Things on the Manufacturing Industry Using the TOPSIS Method. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 1, pp. 14-21.
  článok

  článok

 5. KNÍŽAT, Peter. Hedonic Consumer Price Index: Diagnostics and Analysis of Variance. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 3, s. 21-38. VEGA 1/0047/23, 311071AA56.
  článok

  článok

 6. BŽANOVÁ, Klaudia. Strieborná ekonomika a jej vplyv na kúpnu silu obyvateľstva. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 48-54.
  článok

  článok

 7. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Reputation Management as a Part of Online Branding Infrastructure of Luxury Hotels on the Adriatic Coast - Pre and Post Covid-19 Perspective. In TRANSCOM 2023. International Scientific Conference. TRANSCOM 2023 : 15th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport. - Žilina : University of Žilina, 2023. ISBN 978-80-554-1971-8, p. 236.
  článok

  článok

 8. PAVELKA, Roman. Jak stáhnout data z webové stránky pomocí programového systému SAS. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 50-61.
  článok

  článok

 9. POLLÁK, František et al. Issue of Online Reputation of Electric Vehicles - Selected Views and Perspectives in the Context of Interyear Development. In 42nd International Conference on Organizational Science Development. Interdisciplinarity Counts. 42nd International Conference on Organizational Science Development : Interdisciplinarity Counts. - Maribor : University of Maribor University Press, 2023. ISBN 978-961-286-722-5, pp. 902-918. VEGA 1/0140/21, IVSUPS2305.
  článok

  článok

 10. SEBESTYÉN, František - HAJDUOVÁ, Zuzana. Information Literacy of Intermediaries in Non-life Insurance. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 243-254.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.