Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 185  
Vaša otázka: Heslá = "intervencie"
 1. SIRAKOVOVÁ, Eva. Intertemporal Choice. In Behavioural Economics for Sustainable Development. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2024. ISBN 978-963-489-706-4, pp. 72-90. MASUDEM Project 101082797, Erasmus-EDU-2022-CBHE.
  článok

  článok

 2. SIRAKOVOVÁ, Eva. Behavioural Economics in Policy Design. In Behavioural Economics for Sustainable Development. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2024. ISBN 978-963-489-706-4, pp. 111-129. MASUDEM Project 101082797, Erasmus-EDU-2022-CBHE.
  článok

  článok

 3. KÁLMÁN, János. The Concept of Financial Stability in Theory and Law. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 54-76.
  článok

  článok

 4. ČVIRIK, Marián et al. A Brief Introduction to Competitive Analysis with an Emphasis on Intervention Options. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 2, s. 18-25. I-24-105-00.
  článok

  článok

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SZAKADÁTOVÁ, Estera. Increasing Compliance with the Garbage Collection Fee Payment: a Case Study from a Behavioural Intervention in a Slovak Municipality. - VEGA 1/0239/19. In Vocal for Local VS Global Aspirations of India (Step Towards Make in India). International Conference Proceedings. Vocal for Local VS Global Aspirations of India (Step Towards Make in India) : International Conference Proceedings : Book of Abstracts. - Greater Noida : KCC Institute of Legal and Higher Education, 2023. ISBN 978-93-94795-05-01, p. 28.
  článok

  článok

 6. SOROKOVÁ, Tatiana. Krízová intervencia v školách : agresivita, hostilita, vandalizmus. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 3, s. 26-29.
  článok

  článok

 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Increasing the Interest in Public Sector Employment (The Experience from a Behavioral Intervention). In International Forum for Information Systems, Management and Social Sciences Practices. Proceedings. Proceeding of 2nd International Forum for Information Systems, Management and Social Sciences Practices -2nd : IMS:22. - [Carducci] : European International Research Academy, 2022. ISBN 978-91-88873-08-8, pp. 13-20 online. VEGA 1/0239/19, APVV 18-0435.
  článok

  článok

 8. HORÁK, Martin - KUKUČKOVÁ, Soňa - DOBEŠ, Kamil. Exploring Behavioral Barriers and Interventions in Retirement Savings: Findings From Online Focus Groups Among University Students. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 2, s. 154-166.
  článok

  článok

 9. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária et al. Potenciál pre behaviorálne intervencie na zvýšenie efektívnosti činnosti verejnej správy v ďalších oblastiach. In Behaviorálna veda v službách verejnej správy: behaviorálne intervencie v praxi. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4983-7, s. 147-177. APVV-18-0435, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 10. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária - JAKUŠ MUTHOVÁ, Nikoleta - VITÁLIŠOVÁ, Katarína. Výber daní a poplatkov s využitím behaviorálnych intervencií v meste Banská Bystrica. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 35-55.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.