Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Chránená dielňa a chránené pracovisko - príspevky, účtovníctvo, dane, zamestnanci. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 63-90.
  článok

  článok

 2. V Slovanete nám dáva veľký zmysel šíriť filantropiu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 12, s. 6-9.
  článok

  článok

 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : špeciálne školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. LINDEROVÁ, Ivica - SCHOLZ, Petr. Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from Czech Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 279-283.
  článok

  článok

 5. ALBERTOVÁ, Brigita - ANDRES, Pavel - KULTAN, Jaroslav. Development of Methodology of Spatial Orientation Teaching in the Field of IT. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. R&E source : open online journal for research and education. - Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, December 2018, special issue 13, pp. [1-7].
  článok

  článok

 6. ŠAMBRONSKÁ, Kristína - KOCANOVÁ, Kristína. Analýza bezbariérových hotelov v okrese Prešov. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2017. ISSN 1804-3836, 2017, roč. 8, č. 1, s. 43-52.
  článok

  článok

 7. Fundamental rights report 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 199 s. ISBN 978-92-9491-640-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ONDREJKOVÁ, Anna. Pohľad na digitálnu integráciu a digitálnu gramotnosť ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. In Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha. - Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. ISBN 978-80-88206-05-7, s. 86-101 online.
  článok

  článok

 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 12-16.
  článok

  článok

 10. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 98-103.
  článok

  článok