Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Chránená dielňa a chránené pracovisko - príspevky, účtovníctvo, dane, zamestnanci. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 63-90.
  článok

  článok

 2. LINDEROVÁ, Ivica - SCHOLZ, Petr. Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from Czech Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 279-283.
  článok

  článok

 3. ALBERTOVÁ, Brigita - ANDRES, Pavel - KULTAN, Jaroslav. Development of Methodology of Spatial Orientation Teaching in the Field of IT. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. SCHOLA 2018: 14th International Conference on Engineering Pedagogy, December 5 - 6, 2018, Baden, Austria. - Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, pp. [1-7].
  článok

  článok

 4. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 98-103.
  článok

  článok

 5. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 12-16.
  článok

  článok

 6. VAŠKOVÁ, Eva. Spája dielne s firmami. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 5, s. 26-27.
  článok

  článok

 7. Fundamental rights report 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 199 s. ISBN 978-92-9491-640-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Building Inclusive Labour Markets in Kazakhstan : a Focus on Youth, Older Workers and People with Disabilities. Paris : OECD, 2017. 198 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/building-inclusive-labour-markets-kazakhstan_9789264273023-en> ISBN 978-92-64-27560-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : špeciálne školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 96 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ONDREJKOVÁ, Anna. Pohľad na digitálnu integráciu a digitálnu gramotnosť ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. In Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha. - Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. ISBN 978-80-88206-05-7, s. 86-101 online.
  článok

  článok