Výsledky vyhľadávania

 1. MOFFETT, Michael H. - STONEHILL, Arthur I. - EITEMAN, David K. Fundamentals of Multinational Finance. 6th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 542 s. The Pearson Series in Finance. ISBN 978-1-292-21521-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. GRZESZCZYK, T. et al. Socio-Economic Factors Influencing the Development of Renewable Energy Production Sector in Poland. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 38-54.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - SUDZINA, František - BARLAŠOVÁ, Terézia. Direct and Indirect Effects of Investment Incentives in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 2, pp. [1-12] online.
  článok

  článok

 4. EITEMAN, David K. - STONEHILL, Arthur I. - MOFFETT, Michael H. Multinational Business Finance. 15th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 633 s. ISBN 978-1-292-27008-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. CIEŚLIK, Andrzej - RYAN, Michael. Brexit and the Location of Japanese Direct Investment in European Regions. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 66-73.
  článok

  článok

 6. SIEBER, Jakub. Rozhodovanie o uskutočnení investície v konkrétnom podniku pomocou metódy stanovenia parciálnych lineárnych funkcií a metódy TOPSIS. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 26-33 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. The Digital Economy in the Context of Foreign Direct Investment Flows. In Fostering Innovation and Competitiveness With FinTech, RegTech, and SupTech. - Hershey : IGI Global, 2021. ISBN 9781799843900;, pp. 210-227 [1,5 AH].
  článok

  článok

 8. ŠINDELÁŘ, Jiří - ERBEN, Michal. Does Distribution Growth Affect the Insurers' Asset Allocation in Life Insurance? The Case of Central Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 1, s. 20-36.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Vladimír. Attitudes towards Financial Risks and Portfolio Allocations: Evidence from Large-Scale Surveys. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 2, s. 113-134.
  článok

  článok

 10. Ekonomický rast - je potrebné podporiť úvery. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 3, s. 48-49.
  článok

  článok