Výsledky vyhľadávania

 1. RIYAZAHMED, K. Investment Motives and Preferences – An Empirical Inquiry During COVID-19. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 2, s. 1-11.
  článok

  článok

 2. PAVOLOVÁ, Henrieta et al. The Analysis of Investment into Industries Based on Portfolio Managers. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2021, vol. 26, no. 1, pp. 161-170 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. KANNADAS, S. Investment Behavior of Short-term Versus Long-term Individual Investors of PAN India – An Empirical Study. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 2, s. 223-233.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. Obavy zo straty sú namieste. Časom však pominú. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 12.5.2020, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 5. CIBUĽA, Milan. Zlato ako bezpečný prístav. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 89-99 online.
  článok

  článok

 6. HANÁK, Róbert. Entrepreneur’s Experience As Business Angels’ and Venture Capitalists’ Decision Criteria. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. BARLAŠOVÁ, Terézia. Evaluation of the Impact of the Inflow of Foreign Direct Investment in Selected Regions of the Slovak Republic. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 114.
  článok

  článok

 8. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 10, s. 11-42.
  článok

  článok

 9. KARAS, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Investment Protection and Sovereignty : The Clash of Theories in the Practice of Investment Arbitration. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2020, vol. 15, no. 2, pp. 398-406 online.
  článok

  článok

 10. BARLAŠOVÁ, Terézia. Determinants of the Inflow of Foreign Direct Investment into the Countries of the European Union. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 222.
  článok

  článok