Výsledky vyhľadávania

 1. LINNERTOVÁ, Dagmar - DEEV, Oleg. What makes investors short sell ETFs ? In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 16-27.
  článok

  článok

 2. MAJCHER, Peter. Porovnanie implementácie proticyklického kapitálového vankúša vo vybraných krajnách. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 579-587 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ZAVÁZALOVÁ, Helena. P2P platformy - riskantní ale alternativní. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 4. DRUTAROVSKÁ, Jana. The Linkage between Speculation and Derivatives' Trading. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on Social Sciences and Society. 4th International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2015) : [proceedings]. - Bellflower : IERI Information Engineering Research Institute, 2015. ISBN 978-1-61275-070-5, s. 344-348. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 5. JUREČKOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Iveta. Analýza postoja Slovákov k výške finančného rizika pri investovaní. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 6, s. 60-65. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176926/fss0613.pdf>
  článok

  článok

 6. KMEŤKO, Miroslav. Úmyselný rast cien akcií namiesto dividendy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 14-15.
  článok

  článok

 7. MACHALA, Karel. Nelichotivý odraz v ratingovém zrcadle. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 10-11.
  článok

  článok

 8. BAČIŠIN, Vladimír. Nových akcií rekordne pribúda : záujem investorov o verejný úpis akcií je všade rovnaký. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, október 2011, roč. 12, č. 10, s. 20-21.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. Snaha o rozloženie rizika má svoje hranice : koľko cenných papierov zvládne sledovať portfóliový manažér? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, október 2011, roč. 12, č. 10, s. 18-19.
  článok

  článok

 10. HANSON, Michael. Grécky dlh drží trhy v zajatí : podielové fondy od 29. apríla 2011 do 27. mája 2011. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, jún 2011, roč. 12, č. 6, s. 32.
  článok

  článok