Výsledky vyhľadávania

 1. ŠINDELÁŘ, Jiří - ERBEN, Michal. Does Distribution Growth Affect the Insurers' Asset Allocation in Life Insurance? The Case of Central Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 1, s. 20-36.
  článok

  článok

 2. RIYAZAHMED, K. Investment Motives and Preferences – An Empirical Inquiry During COVID-19. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 2, s. 1-11.
  článok

  článok

 3. MIŠÚT, Martin. Posudzovanie pripravenosti podniku na nasadenie veľdát (big data). In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 87-96 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 4. KANNADAS, S. Investment Behavior of Short-term Versus Long-term Individual Investors of PAN India – An Empirical Study. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 2, s. 223-233.
  článok

  článok

 5. Krízové riešenia : správa o činnosti za rok 2020. Luxemburg : Európska investičná banka, 2021. 63 s. ISBN 978-92-861-4895-8. ISSN 2599-6762. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Dostupné na : <https://businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30> ISSN 1810-4967.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. BALEHA, Andrianna. Priamyje inostrannyje investicii v respublike Kazachstan. In Stanovlenije i razvitie predprinimateľstva v Rossii: istorija, sovremennosť i perpektivy. konferencija. Stanovlenije i razvitie predprinimateľstva v Rossii: istorija, sovremennosť i perpektivy : sbornik statej 8. meždunarodnoj naučnoj konferencii. - Kursk : Universitetskaja kniga, 2021. ISBN 978-5-907441-40-8, p. 17-24 online.
  článok

  článok

 8. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
 9. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1.
 10. PILCH, Ctibor. Správanie mužov a žien na finančných trhoch. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18., č. 2, s. [1-9] online.
  článok

  článok