Výsledky vyhľadávania

 1. GROSSMANOVÁ, Marta. Sémantická charakterizácia anglického ekonomického jazyka na základe sufixálnej morfémy. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 18-21 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. MAIEROVÁ, Eva. Lexikálna abreviácia - príčiny a historický vývoj. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 35-39 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. DULEBOVÁ, Irina. Ruské lingvoreálie vytvorené politickým diskurzom. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 64-68 CD-ROM. VEGA 1/0347/15, KEGA 072UK-4/2015.
  článok

  článok


 4. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Precedent phenomena as a reflection of national cultures. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 74-78 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. HUDEC, Miroslav. Disseminating statistical data by short quantified sentences of natural languages. In New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS]. increasing data relevance for all : international biennial scientific conference. New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS] : increasing data relevance for all : [proceedings of international biennial scientific conference] : 14-16 March 2017, Brussels. - [Brussels] : [Eurostat], 2017, pp. 1-4.
  článok

  článok


 6. Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Roman Kvapil. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [223 s., 11,15 AH]. ISBN 978-80-225-4388-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Cudzie jazyky v premenách času 7.

  elektronická kniha


 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav - DULEBOVÁ, Irina. Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Recenzenti: Katarína Seresová, Danuša Lišková, Nina Cingerová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 193 s. [12,63 AH]. VEGA 1/0347/15. ISBN 978-80-225-4414-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. BIELIK, Lukáš. Evidencia v sémantike. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 1, s. 1-14.
  článok

  článok


 9. Jazykovedný časopis. Bratislava : Slovenská akadémia vied. 2x ročne. ISSN 0021-5597
  časopis

  časopis


 10. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Metafora v politicko-ekonomickom diskurze. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 150-159. KEGA 013UCM-4/2017.
  článok

  článok