Výsledky vyhľadávania

 1. BARTH, Danielle - SCHNELL, Stefan. Understanding Corpus Linguistics. New York : Routledge, 2022. 238 s. Understanding Language Series. ISBN 978-0-367-21960-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. KALAŠ, Filip. [Englisch in europäischen Sprachen]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 1, s. 91-93 online. Recenzia na: Englisch in europäischen Sprachen / Barbara Kaltz, Gerhard Meiser, Horst Haider Munske (Hgg.). - Erlangen : FAU University Press, 2020. - ISBN 978-3-96147-318-2.
  článok

  článok

 3. MINÁRIKOVÁ, Erika - HUDEC, Miroslav. Linguistic Summaries in Interpretable Classification by Ordinal Sums. In FSTA 2022. International Conference. Book of Abstracts of The Sixteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications : FSTA 2022, Liptovský Ján, Slovakia, January 30 – February 4, 2022. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2022. ISBN 978-80-7599-299-4, pp. 36-37 online. KEGA 025EU-4/2021.
  článok

  článok

 4. ŠTEFČÍK, Jozef - GAŠOVÁ, Zuzana. Creating a German-Slovak Hunting Terminology Database. - Registrovaný: Scopus. In Folia Linguistica et Litteraria : Časopis za nauku o jeziku i književnosti. - Nikšić : Institute for Language and Literature. ISSN 2337-0955, 2022, no. 39, pp. 315-334 online. KEGA 006TU Z-4/2020.
  článok

  článok

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. Linguistische Aspekte von Rechtstexten : Ausgewählte Perspektiven mit Fokus auf das Sprachpaar Deutsch – Slowakisch. Rezensentinnen: Katarína Seresová, Slavomíra Tomášiková. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2022. 115 s. [5,68 AH]. PHILOLOGIA – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 259. ISBN 978-3-339-12732-7.
 6. Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII. Zostavovateľ/Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 219 s. [10,95 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/cudzie_jazyky_v_premenach_casu_122021.pdf> ISBN 978-80-225-4936-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina. Chromatizmy v slovensko-španielskom kontexte. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Diana Patricia Varela Cano. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. 82 s. [6,1 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-107-7.
 8. BLANÁR, František. Jazyková vybavenosť absolventov slovenských vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 15-23.
  článok

  článok

 9. ULIČNÁ, Martina. Farebný komponent v pomenovaniach venovaných charakteru človeka. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 58-67 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 10. MELUŠOVÁ, Elena. La dynamique de l'evolution du sens des mots et des locutions verbales français dans la communication. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 27-36 online.
  článok

  článok