Výsledky vyhľadávania

 1. TURCZER, Petr. Bilaterální monopol a jeho vliv na tržní hodnotu nemovitostí. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 149-153.
  článok

  článok


 2. HUGHES, Tim - REYNOLDS, Matt. Social selling : techniques to influence buyers and changemakers. London : Kogan Page, 2016. 194 s. ISBN 978-0-7494-7801-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. ULČIN, Peter. Jak prodávat, aby od vás kupovali : průvodce úspěšného obchodníka. Překlad: Petr Somogyi. Praha : GRADA Publishing, 2016. 174 s. ISBN 978-80-247-5727-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. GRIES, Sabrina - MÜNCHOW-KÜSTER, Alessa - ZELEWSKI, Stephan. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band II. Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Elektromobilität für Last-Mile-Verkehre. (Hrsg.): Matthias Klumpp, Torsten Marner, Stephan Zelewski. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 80 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 15. ISBN 978-3-8325-4026-5. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Lucia Khúlová, Martin Líner. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 124 s. [6,82 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4303-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Formy podpory a výchovy pre mladých podnikateľov v stavebníctve v Slovenskej republike. In Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4166-4, s. 81-89. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok


 7. KOLEMBUS, Anton. Predaj podniku v podvojnom účtovníctve podnikateľov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 6, s. 35-45.
  článok

  článok


 8. ONDRUŠOVÁ, Lucia - PARAJKA, Branislav. Oceňovanie majetku a záväzkov pri kúpe podniku. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 299-305 CD-ROM. VEGA V-14-035-00 (2014 – 2016).
  článok

  článok


 9. STANLEY, Renáta. Daňové a účtovné súvislosti obstarania automobilu. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2014. ISSN 1336-5207, 15.8.2014, roč. 11, č. 16, s. 3-5.
  článok

  článok


 10. KUBRIČANOVÁ, Elena. Vývoj a súčasný stav investícií leveraged buyout. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3955-5, s. 45-55. VEGA 1/1071/12.
  článok

  článok