Výsledky vyhľadávania

 1. KOUDELKA, Jan. Spotřebitelé a marketing. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2018. 354 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-693-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. KUBICA, Milan et al. Realitné maklérstvo : manažment nehnuteľností. Recenzenti: Helena Majdúchová, Danica Končeková. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 348 s. [14,88 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-89553-54-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. TURCZER, Petr. Bilaterální monopol a jeho vliv na tržní hodnotu nemovitostí. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 149-153.
  článok

  článok


 4. HUGHES, Tim - REYNOLDS, Matt. Social selling : techniques to influence buyers and changemakers. London : Kogan Page, 2016. 194 s. ISBN 978-0-7494-7801-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ULČIN, Peter. Jak prodávat, aby od vás kupovali : průvodce úspěšného obchodníka. Překlad: Petr Somogyi. Praha : GRADA Publishing, 2016. 174 s. ISBN 978-80-247-5727-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. GRIES, Sabrina - MÜNCHOW-KÜSTER, Alessa - ZELEWSKI, Stephan. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band II. Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Elektromobilität für Last-Mile-Verkehre. (Hrsg.): Matthias Klumpp, Torsten Marner, Stephan Zelewski. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 80 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 15. ISBN 978-3-8325-4026-5. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Lucia Khúlová, Martin Líner. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 124 s. [6,82 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4303-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Formy podpory a výchovy pre mladých podnikateľov v stavebníctve v Slovenskej republike. In Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4166-4, s. 81-89. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok


 9. KOLEMBUS, Anton. Predaj podniku v podvojnom účtovníctve podnikateľov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 6, s. 35-45.
  článok

  článok


 10. ONDRUŠOVÁ, Lucia - PARAJKA, Branislav. Oceňovanie majetku a záväzkov pri kúpe podniku. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 299-305 CD-ROM. VEGA V-14-035-00 (2014 – 2016).
  článok

  článok