Výsledky vyhľadávania

 1. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Strategic Management Tools and Their Application in Innovation Processes. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 2. DIMITROVÁ, Marianna - TREAPĂT, Laurenţiu-Mihai - TULYAKOVA, Irina. Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2585-7258, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 13-26.
  článok

  článok

 3. ROSENBAUM, Joshua - PEARL, Joshua. Investment Banking: Valuation, LBOs, M&A, and IPOs. 3rd Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 534 s. University Edition. ISBN 978-1-119-82337-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MIHALECH, Patrik. Kalkulácia hodnoty nového obchodu v životnom poistení. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 19 online.
  článok

  článok

 5. VÝSTUPOVÁ, Lenka - ZÁMEČNÍK, Roman - KOZUBÍKOVÁ, Ludmila. The Sustainability of the Existing Cost Management System With an Emphasis on the Public Sector. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-13].
  článok

  článok

 6. KLEMENT, Ladislav - KLEMENTOVÁ, Vladimíra. Business Economics 1. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 103 s. ISBN 978-80-557-1788-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Analýza výkonnosti spoločnosti Küster – automobilová technika prostredníctvom modelu HGN. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 257-263 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 8. KUFELOVÁ, Iveta - STAŠEK, Miroslav Erik. Analýza metód cenotvorby vybraného produktu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 336-347 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 9. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling. Recenzenti: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 168 s. [8,84 AH]. ISBN 978-80-7598-906-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 10. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo : neriešené príklady. Recenzovali: Daša Mokošová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 114 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89962-66-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]