Výsledky vyhľadávania

 1. HASAN, Jamal. E-commerce diaľnica. Recenzenti: Pavol Kita, Marian Vojsk. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Vydavateľstvo UK, 2019. 141 s. [8,4 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4716-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]
 2. KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia. Marketing Channels in the Context of Alternative Food Networks. Reviewers: Miroslava Szarková, Mirosława Malinowska. 1st Edition. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018. 150 s. [7,5 AH]. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18. ISBN 978-83-8111-065-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 28, prezenčne 4]
 3. GUBÍNIOVÁ, Katarína et al. Appraisal of driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transcom 2017. international scientific conference of young scientists on sustainable, modern and safe transport. Procedia engineering : Transcom 2017 : 12th international scientific conference of young scientists on sustainable, modern and safe transport : conference proceedings : 31.5.-2.6.2017, High Tatras, Slovak Republic. - [s.l.] : Elsevier, 2017. ISSN 1877-7058, 2017, vol. 192, pp. 277–282 online. Education Management Centre UK 001UK-2/2016.
  článok

  článok

 4. HASPROVÁ, Mária. Innovative distribution channels in banking. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 81-87. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok

 5. GARDOŇOVÁ, Kristína. Úloha nekonvenčných zdrojov energie v globálnej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na globálnu ekonomiku: implikácie pre EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2017. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. POLIAČIKOVÁ, Eva. Marketing : vybrané kapitoly. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 141 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1231-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. KAJAN, Marcel. Ongoing trends in European and Central European chemical distribution. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 10-17.
  článok

  článok

 8. STADLMANN, Christian - KASS, Magdalena. Covernance of international distributors through incentive travel programmes: insights from manufacturing entrprises. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 4, s. 14-23.
  článok

  článok

 9. GOROKHOVA, Tetiana - LUKASH, Mykhailo. Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption dynamics. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 1, s. 112-122.
  článok

  článok

 10. DRÁBIK, Peter - MIKUŠKA, Pavel. Dizajn alternatívneho distribučného kanálu ako dôsledok dynamického rozvoja možností online prostredia. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 75-91. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok