Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 117  
Vaša otázka: Heslá = "kartely"
 1. DŽUPPA, Matúš. Umelá inteligencia ako nástroj na odhaľovanie kartelov na Slovensku. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 2, s. 17-22.
  článok

  článok

 2. KALIŠ, Richard - TÓTH, Peter. Optimal Fines for Cartel Agreements. In BEE Conference. Business & Entrepreneurial Economics 2023. BEE Conference : The 8th Business & Entrepreneurial Economics 2023, 01-04 June, Brijuni National park, Croatia. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2023. ISSN 2459-5225, pp. 132-142. APVV-18-0425.
  článok

  článok

 3. ŠRENKEL, Ľudovít - SMORADA, Marián. Kvantifikácia škody v dôsledku cenového kartelu. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV.. Medzinárodný vedecký seminár. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV : zborník vedeckých statí: 14. medzinárodný vedecký seminár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4937-0, s. 82-87.
  článok

  článok

 4. GRISÁKOVÁ, Nora. Equilibrium and Stability in Imperfect Competition. In European Operational Research Societies Conference 2022. EURO 2022 : Abstract Book. - Leeds : EURO - Association of European Operational Research Societies, 2022. ISBN 978-951-95254-1-9, p. 232.
  článok

  článok

 5. GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Cournot's Oligopoly Equilibrium under Different Expectations and Differentiated Production. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Games : [Journal of Strategic Interaction, Game Theory and Decision-Making]. - Basel : MDPI. ISSN 2073-4336, 2022, vol. 13, no. 6, pp. 1-17. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 6. ZORKOVÁ, Eva. Criminal Enforcement soutěžního práva v České republice. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 1, s. 15-20.
  článok

  článok

 7. FENDEKOVÁ, Eleonora. Analysis of the Cartel Equilibrium Model and Guarantee of Respect for the Conditions of the Competitive Environment. In The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, pp. 13-20.
  článok

  článok

 8. MICHŇOVÁ, Mária. Reducing Cartel´s Impact on Prices in the Auction Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 235.
  článok

  článok

 9. MICHŇOVÁ, Mária. Detekcia bid-rigging karelov kombináciou skríningu štatistických metód s technikami strojového učenia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Košice : KKM PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 93-102.
  článok

  článok

 10. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Bid rigging v procese verejného obstarávania. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 90-95 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.