Výsledky vyhľadávania

 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Current Issues of Antimonopoly Law and Antimonopoly Regulation in the Slovak Republic. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 323-330. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 2. PETR, Michal. „Obrácený“ bid rigging - více nabídek z jedné ekonomické jednotky. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 2, s. 38-41.
  článok

  článok

 3. BEJČEK, Josef. „Digitalizace antitrustu“ - móda, nebo revoluce? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 3, s. I-IX.
  článok

  článok

 4. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Utilizing of Microeconomic and Optimization Models in Protection and Formation of Competitive Environment in Slovakia. In EURO 2018. European Conference on Operational Research and Management Science. EURO 2018 - Valencia : Technical Program : [29th European Conference on Operational Research and Management Science : July 8-11, 2018, Valencia]. - [Valencia] : [European Association of Operational Research Society], [2018], pp. 351 online.
  článok

  článok

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Samsung i štát sú bez hlavy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. marca 2017, roč. 27, č. 10, s. 52-53.
  článok

  článok

 6. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Ekonomické aplikácie teórie hier. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 165-170 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. NOVÁKOVÁ, Tereza. Plní pokuty ukládané účastníkům kartelové dohody preventivní funkci? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 2, s. 51-58.
  článok

  článok

 8. PETR, Michal. K určitosti vymezení předmětu šetření na místě ve věcech bid rigging. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 3, s. 73-79.
  článok

  článok

 9. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 119 s. [6,9 AH]. ISBN 978-80-225-4262-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 10. KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska. In EAPG working paper series. - Bratislava : SOLIM, 2016. ISSN 1338-2632, 2016, no. 11, pp. 2-32. APVV 0158-12.
  článok

  článok