Výsledky vyhľadávania

 1. HOMOĽOVÁ, Tatiana - PETRÍK, Štefan. Význam klímy školy a školskej triedy v kontexte adaptačného procesu žiaka ZŠ. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 1, s. 13-22.
  článok

  článok


 2. BRUTENIČ, Ivana. Ako networking zamestnancov pomôže vašej firme rásť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 8, s. 38-39.
  článok

  článok


 3. BIELESZOVÁ, Dušana. Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 2, s. 21-23.
  článok

  článok


 4. GODLA, František. Klíma školy : významný faktor rozvoja osobnosti učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 3, s. 12-18.
  článok

  článok


 5. KEDROVÁ, Jana. Formálne komunikačné nástroje. In Hradecké ekonomické dny 2012, díl I. : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference, Hradec Králové 31. ledna a 1. února 2012. - Hradec Králové : nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-171-6, s. 126-129.
  článok

  článok


 6. STANEK, Vojtech - TURÁNYIOVÁ, Silvia. Podniková sociálna politika a realizácia spoločenskej zodpovednosti podnikov a organizácií. In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9, [S. 1-9].
  článok

  článok


 7. ADAMKOVÁ, Hana. Ekonomické aspekty sociálnej atmosféry v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 178-180.
  článok

  článok


 8. LUBELEC, Libor. Mobbing na pracovisku. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre personalistiku, odmeňovanie, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pre sociálnu oblasť. - Bratislava : Národný úrad práce, 2001. ISSN 1335-4043, 2001, č. 8, s. 10-13.
  článok

  článok


 9. PRÍGEL, Alfréd. Sociálno-psychologická atmosféra v pracovnej skupine. In Poradca. ISSN 1335-1583, 1998, č. 6-7, s. 371-375.
  článok

  článok


 10. GAJDOŠ, Peter. Dedinské sídla - ich sociálne problémy a rozvojové možnosti. In Životné prostredie : Revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. ISSN 0044-4863, 1998, roč. 32, č. 3, s. 122-126.
  článok

  článok