Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 456  
Vaša otázka: Heslá = "klaster"
 1. GÁLL, Jozef. Benefity a bariéry členstva v klastrových organizáciách na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 28-38 online.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Tomáš. Výskum inovačných nástrojov pre diagnostiku konkurencieschopnosti priemyselných klastrov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 1, s. 33-36.
  článok

  článok

 3. REPISKÁ, Radka - GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Hierarchical Clustering Based on International Sustainability Indices of EU Countries. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 2, s. 149-170 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 4. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Using Text Mining to Analyse Web Addresses (URLS). In 77th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 77th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 71-80 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 5. GAJDOVÁ, Denisa. Pandemic Covid 19 and Its Impact on Creative Industry Clusters in Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 63-74 online. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 6. REPISKÁ, Radka - GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Hierarchical Clustering of EU Countries Based on HDI and EPI Index. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 420-430 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 7. MURA, Ladislav. [KORDOŠ, M. 2019. EU and Slovak Cluster Policies Interactions Within the Regional Development Enhancement. Centre of Sociological Research in Szczecin, 207 p.]. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3081, 2022, roč. 15, č. 1, s. 146-148 online. Recenzia na: EU and Slovak Cluster Policies Interactions Within the Regional Development Enhancement : (perspectives, challenges, issues) / Marcel Kordoš. - Szczecin, Poland : Publishing House: Centre of Sociological Research, 2019. - ISBN 978-83-952923-3-0.
  článok

  článok

 8. HARGAŠ, Marek - SEDLÁK, Miroslav - DUGAS, Jaroslav. Základy manažmentu inovácií. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Košice : OZ Gamajun, 2022. 180 s. [9 AH]. ISBN 978-80-973219-9-4.
 9. ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta. European Market’s Cultural Zones of Homogeneity: Hierarchical Clustering Analysis. In Annual Global Business Conference. Reshaping Customer-Oriented Business. Global Business Conference 2022 Proceedings : Reshaping Customer-Oriented Business. - Zagreb : Innovation Institute, 2022. ISSN 1848-2252, pp. 156-168 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 10. Centrálny nákup je výhodný pre obidve strany. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. leto, s. 53-53.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.