Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOVÁ, Denisa. Európske klastre kreatívneho priemyslu. In Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union : Proceedings of Scientific Papers = zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-086-5, s. 6-15 CD-ROM. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. Centrálny nákup je výhodný pre obidve strany. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. leto, s. 53-53.
  článok

  článok

 3. Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. Aktuálne postavenie podnikov kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie. Mária Kmety Barteková et al. ; reviewers: Ľudomír Šlahor, Miroslav Tóth. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 73 s. [3,65 AH]. I-20-101-00. ISBN 978-80-7556-086-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. GÁLL, Jozef. Mapovanie klastrov cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. STANKOVIĆ, Jelena et al. The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 2, s. 117-134.
  článok

  článok

 6. DANESHJO, Naqibullah - KUCHTA, Martin. The Cooperation of Businesses –Clusters as Support for Competitiveness. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2021. ISSN 2344-2409, 2021, no. 22, pp. 18-22 online. KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. MICHÁLKOVÁ, Anna - GÁLL, Jozef. Institutional Provision of Destination Management in the Most Important and in the Crisis Period the Most Vulnerable Regions of Tourism in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In European Countryside : The Journal of Mendel University in Brno. - Varšava : Sciendo. ISSN 1803-8417, 2021, vol. 13, no. 3, pp. 662-684 online. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 8. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.-17.4.2020, (Košice, Slovenská republika). Recenzenti: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 173 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4723-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. GAJDOVÁ, Denisa. Inovačný potenciál klastrov prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 190-197 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok