Výsledky vyhľadávania

 1. ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis

 2. RAKOVÁ, Monika. Finančno-ekonomická analýza podnikov vybraného odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. In Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union : Proceedings of Scientific Papers = zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-086-5, s. 54-63 CD-ROM. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 3. TANNER, Simon. Delivering Impact with Digital Resources : Planning Strategy in the Attention Economy. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2020. 244 s. ISBN 978-1-85604-932-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 10.
  článok

  článok

 5. BOHÁČEK, Jiří - MATISKO, Peter. Vnitřní marketingové prostředí neziskové organizace Knihovny Václava Havla s ohledem na její online marketingovou komunikaci. In Ekonomické listy : odborný časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2020. ISSN 1804-4166, 2020, roč. 11, č. 1-2, s. 17-23.
  článok

  článok

 6. BLANÁR, František. Služby študentom na verejných vysokých školách: akademické knižnice, ubytovacie a stravovacie služby pre študentov vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 3, s. 29-40.
  článok

  článok

 7. Knižničná a informačná veda XXVIII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 166 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4769-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HARGAŠ, Marek et al. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 72-93 online.
  článok

  článok

 9. HARGAŠ, Marek et al. Searching for Information in Various Domestic and Foreign Databases. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 140 online.
  článok

  článok

 10. Big Data Analytics and Electronic Resource Usage in Academic Libraries: A Case Study of a Private University in Kenya. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 13, s. 344-359.
  článok

  článok