Výsledky vyhľadávania

 1. TVARDZÍK, Jozef. Amsterdam nespí. Objavil nočnú ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 16-18.
  článok

  článok


 2. INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová ; recenzenti: Pavol Rankov, Marta Špániová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. online [322 s., 16,1 AH]. ISBN 978-80-89586-09-7.
  INFOS 2017

  elektronická kniha


 3. KMEŤOVÁ, Jitka. Generácia mileniánov – výzva pre akademickú knižnicu. In INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. ISBN 978-80-89586-09-7, s. 231-240 online.
  článok

  článok


 4. 4.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis


 5. Ekonomická univerzita v Bratislave. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2015. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2016. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Knižničná a informačná veda XXVI. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016. 174 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4252-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HRČKOVÁ, Andrea. Mapping the current situation in the sphere of marketing of libraries as a basis for improving their perceived image. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016 [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 38-45 online.
  článok

  článok


 8. KOVÁČ, Ján. Hviezdoslav a spol. sa sťahujú na internet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 1. októbra 2015, roč. 25, č. 39, s. 36-38.
  článok

  článok


 9. My v číslach : kultúra 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. online [9 s.]. Demografia a sociálna štatistika, september 2015. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214711/My_v_cislach_Kultura_2014.pdf> ISBN 978-80-8121-426-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. BALÍKOVÁ, Marie et al. Interoperabilita v paměťových institucích: INTERPI. Recenzentka: Barbora Drobíková. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7050-658-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]