Výsledky vyhľadávania

 1. KMEŤOVÁ, Jitka. Generácia mileniánov – výzva pre akademickú knižnicu. In INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. ISBN 978-80-89586-09-7, s. 231-240 online.
  článok

  článok


 2. INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová ; recenzenti: Pavol Rankov, Marta Špániová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. online [322 s., 16,1 AH]. ISBN 978-80-89586-09-7.
  INFOS 2017

  elektronická kniha


 3. Knižničná a informačná veda XXVI. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016. 174 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4252-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. INFOS 2015. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2015 : zborník príspevkov 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie: (r)evolúcia v knižniciach a knihovníctve : +/- 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy : 14. - 17. apríl 2015 Stará Lesná - Vysoké Tatry : pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová, Henrieta Gábrišová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015. online [777 s., 38,85 AH]. ISBN 978-80-89586-08-0.
  INFOS 2015

  elektronická kniha


 5. Knižničná a informačná veda XXV. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2014. 143 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-3808-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. KRČÁL, Martin - TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Naučte (se) citovat. Blansko : Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 7. Knižničná a informačná veda XXIV. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2013. 172 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-3381-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. INFOS 2013. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2013 : inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie : hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti : zborník z 37. medzinárodného informatického sympózia : Stará Lesná, 8.-11. apríla 2013 : pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. Recenzovala Jela Steinerová. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2013. online [331 s.]. ISBN 978-80-89586-07-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Ruhr-Universität Bochum. Die Bibliothek als Erfolgsfaktor : die Universitätsbibliothek Bochum nach 50 Jahren : 1962 - 2012. Bochum : Ruhr-Universität Bochum, 2012. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. GRIGAR, Vladimír. Slovenská pedagogická knižnica má 55 rokov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 4, s. 41-52.
  článok

  článok