Výsledky vyhľadávania

 1. Knihovnické fondy, procesy a služby. 1. vydání. Brno : s.n., 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, Svazek 1. ISBN 978-80-88071-03-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. 2.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis


 3. INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová ; recenzenti: Pavol Rankov, Marta Špániová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. online [322 s., 16,1 AH]. ISBN 978-80-89586-09-7.
  INFOS 2017

  elektronická kniha


 4. Knižničná a informačná veda XXVII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2017. 205 s. Universitas Comeniana. VEGA 1/0066/15. ISBN 978-80-223-4439-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KMEŤOVÁ, Jitka. Generácia mileniánov – výzva pre akademickú knižnicu. In INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. ISBN 978-80-89586-09-7, s. 231-240 online.
  článok

  článok


 6. Knižničná a informačná veda XXVI. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016. 174 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4252-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. INFOS 2015. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2015 : zborník príspevkov 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie: (r)evolúcia v knižniciach a knihovníctve : +/- 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy : 14. - 17. apríl 2015 Stará Lesná - Vysoké Tatry : pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová, Henrieta Gábrišová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015. online [777 s., 38,85 AH]. ISBN 978-80-89586-08-0.
  INFOS 2015

  elektronická kniha


 8. Knižničná a informačná veda XXV. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2014. 143 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-3808-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KRČÁL, Martin - TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Naučte (se) citovat. Blansko : Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 10. INFOS 2013. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2013 : inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie : hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti : zborník z 37. medzinárodného informatického sympózia : Stará Lesná, 8.-11. apríla 2013 : pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky. Recenzovala Jela Steinerová. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2013. online [331 s.]. ISBN 978-80-89586-07-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha