Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Doba stálé koruny je za námi, nastal čas normalizace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok

 2. BALÁŽI, Peter. Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-6 online.
  článok

  článok

 3. PLOJHAR, Miroslav. Co dělat, když se dolar více hýbe. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 12, s. 40.
  článok

  článok

 4. MUCHOVÁ, Eva. Platobná bilancia a zmena menového kurzu. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. ČURLEJOVÁ, Libuša. Analýza súčasného stavu a perspektívy vývoja menového páru EUR/USD : dizertačná práca. Škol. Jozef Makúch. Bratislava, 2010. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MORAVOVÁ, Julianna. Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na vývoj kurzu eura voči americkému doláru. In Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5, s. 134-140.
  článok

  článok

 7. MÚČKA, František. Potvrdil odvolané, odvolal potvrdené. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2006. ISSN 1335-0684, 20. júla 2006, č. 28, s. 14-15.
  článok

  článok

 8. RIMARČÍK, Marián. Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika. In Sympózium Manažment ´06 : zborník príspevkov zo sympózia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 20. a 21. apríl 2006, Žilina. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2006. ISBN 80-8070-572-0, s. 167-172.
  článok

  článok

 9. IVANIČOVÁ, Zlatica - RUBLÍKOVÁ, Eva. Exchange rate volatility and money market. In Quantitative methods in economics : (multiple criteria decision making XII). - Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-012-9, s. 87-92.
  článok

  článok

 10. SIVÁK, Rudolf. Determinanty vývoja devízových kurzov a ich vplyv na podnikateľské riziko. In IBC. International business cooperation. - Bratislava : INFORMEX, 2001, 2001, roč. 12, č. 3, s. 12, 28.
  článok

  článok