Výsledky vyhľadávania

 1. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 148 s. [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný


 2. HORNICKÁ, Renáta. Majetková podstata skupiny podnikov prezentovaná v konsolidovanej účtovnej závierke. In Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4477-1, s. 14-23 CD-ROM. KEGA 026 EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka - metódy a zásady konsolidácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 2-10. APVV 16-002.
  článok

  článok


 4. HORNICKÁ, Renáta. Definícia podniku ako súčasť vymedzenia podnikovej kombinácie podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 2-9. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 5. CVEČKOVÁ, Mária. Odložená daň v konsolidovanej účtovnej závierke. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 4-5, s. 149-164.
  článok

  článok


 6. HORNICKÁ, Renáta. Dôvody a zameranie postimplementačnej revízie IFRS 3 Podnikové kombinácie. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 151-164 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. JEŠŠ, Michal. Navrhované zmeny a doplnenia IFRS 11 - Spoločné podnikanie. In eNOVINY. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 9.1.2013, [s. 1]. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/?searchtext=navrhovan%E9+zmeny+a+doplnenia+IFRS&x=0&y=0&hledat=hledat>
  článok

  článok


 8. JEŠŠ, Michal. Navrhované zmeny a doplnenia IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka a IAS 28 - Investície do pridružených podnikov a podiely na spoločnom podnikaní. In eNOVINY. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2.1.2013, [s. 1-2]. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/?searchtext=navrhovan%E9+zmeny+a+doplnenia+IFRS&x=0&y=0&hledat=hledat>
  článok

  článok


 9. HARUMOVÁ, Anna. Reálna hodnota podnikových kombinácií. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník : IX. mezinárodní konference 2013, 25. leden, Kunovice, Česká republika. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2013. ISBN 978-80-7314-290-2, s. 123-126.
  článok

  článok


 10. HARUMOVÁ, Anna. Reporting skupiny podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/1071/12.
  článok

  článok