Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna. Teória finančného riadenia holdingu. Recenzenti: Eduard Hyránek, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2019. [420 s.] [21 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-1-64467-138-2.
 2. HORNICKÁ, Renáta. IASB`s Projects Focused on the Business Combinations in the Present. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 41-44. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka - metódy a zásady konsolidácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 2-10. APVV 16-002.
  článok

  článok

 4. HORNICKÁ, Renáta. Majetková podstata skupiny podnikov prezentovaná v konsolidovanej účtovnej závierke. In Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4477-1, s. 14-23 CD-ROM. KEGA 026 EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. HORNICKÁ, Renáta. Definícia podniku ako súčasť vymedzenia podnikovej kombinácie podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 2-9. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 6. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 148 s. [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 7. CVEČKOVÁ, Mária. Odložená daň v konsolidovanej účtovnej závierke. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 4-5, s. 149-164.
  článok

  článok

 8. HORNICKÁ, Renáta. Dôvody a zameranie postimplementačnej revízie IFRS 3 Podnikové kombinácie. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 151-164 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. JEŠŠ, Michal. Navrhované zmeny a doplnenia IFRS 11 - Spoločné podnikanie. In eNOVINY. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 9.1.2013, [s. 1]. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/?searchtext=navrhovan%E9+zmeny+a+doplnenia+IFRS&x=0&y=0&hledat=hledat>
  článok

  článok

 10. JEŠŠ, Michal. Navrhované zmeny a doplnenia IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka a IAS 28 - Investície do pridružených podnikov a podiely na spoločnom podnikaní. In eNOVINY. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2.1.2013, [s. 1-2]. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/?searchtext=navrhovan%E9+zmeny+a+doplnenia+IFRS&x=0&y=0&hledat=hledat>
  článok

  článok