Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KOVÁČIK, Michal - MATEÁŠOVÁ, Martina. Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry - zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 3, s. 17-19.
  článok

  článok


 3. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 1-2, s. 4-408.
  článok

  článok


 4. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 5-120.
  článok

  článok


 5. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zdaňovanie príjmov v SR po 1. januári 2018 - zmeny v Spoločných ustanoveniach a pravidlách vyberania a platenia dane. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 41-46 online. VEGA 1/0935/16,.
  článok

  článok


 6. Komentár k legislatívnym úpravám vybraných ustanovení daňového poriadku účinných od 1.1. 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 15-22.
  článok

  článok


 7. ADAMÍKOVÁ, Monika - TURÓCIOVÁ, Jana. Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 5-6, s. 42-204.
  článok

  článok


 8. TRIZULIAK, Tibor. Zákon o upomínacom konaní s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 10-34.
  článok

  článok


 9. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o štátnej službe s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 10, s. 6-256.
  článok

  článok


 10. BONEK, Martin. Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 11, s. 6-61.
  článok

  článok