Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Kenneth W. Ken Moore: Nový pohľad na HR : zlepšujeme kľúčové kompetencie odborníkov z oblasti HR. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan - REHÁKOVÁ, Helena. Dizajn pracovného miesta a výkonnosť podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 6-12.
  článok

  článok

 3. KOSTURKOVÁ, Martina. Riaditeľ školy - leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia : Nová éra akademického vzdelávania. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 1, s. 11-15.
  článok

  článok

 4. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Emocionálna inteligencia v práci manažéra. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 75-76.
  článok

  článok

 5. SERESOVÁ, Katarína - JURČÁKOVÁ, Edita. Metaphors, Phraseologisms, Puns and Proverbs - Possible Translation Problems and Suggestions for Their Solution. In Modern Movement of Science: 12th International Scientific and Practical Internet Conference. WayScience : International Electronic Scientific and Practical Journal. - Dnipro : FOP “Marenichenko V.V.”, 2021. ISSN 2664-4819, pp. 191-193 online.
  článok

  článok

 6. SERESOVÁ, Katarína - HELMOVÁ, Milena. Cultural Competence as an Important Component of Translation Work. In Modern Movement of Science: 12th International Scientific and Practical Internet Conference. WayScience : International Electronic Scientific and Practical Journal. - Dnipro : FOP “Marenichenko V.V.”, 2021. ISSN 2664-4819, pp. 194-195 online.
  článok

  článok

 7. HELMOVÁ, Milena - SERESOVÁ, Katarína. Verständnis von Interkultureller Kommunikation in Ära der Globalisierung. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 29-35 online.
  článok

  článok

 8. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultúrny prístup v procese humanizácie výučby cudzích jazykov. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 62-68 online.
  článok

  článok

 9. HELMOVÁ, Milena - SERESOVÁ, Katarína. Interkultúrna kompetencia: Významný predpoklad úspešnej cezhraničnej komunikácie a kooperácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 9-19 online.
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. Inovačné modely vzdelávania na vysokých školách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok