Výsledky vyhľadávania

 1. GLIŃSKA-NEWEŚ, Aldona et al. Innovations among people. How positive relationships at work can trigger innovation creation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 84-100.
  článok

  článok


 2. ORAVEC, Jozef. Nebojte sa hovoriť so zamestnancami. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], september-október 2017, roč. 13, č. 68, s. 28-29.
  článok

  článok


 3. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny audit vo finančných inštitúciách a podniková komunikácia v podmienkach hospodárskej krízy. Recenzenti: Jozef Králik ... [et al.]. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. 245 s. [12,25 AH]. ISBN 978-80-7556-001-8.

 4. TRNOVCOVÁ, Daniela. Interná komunikácia a jej strategická funkcia pre podnik. In Hradecké ekonomické dny. mezinárodní odborná konference. Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference: Hradec Králové, 2. a 3. února 2016. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. ISSN 2464-6032, s. 211-217. VEGA 1/ 0662/15.
  článok

  článok


 5. DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína. Komunikácia o CSR aktivitách, jej význam a nástroje. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 6. KUTLÍK, František. Mediácia na pracovisku 2016 - výzvy a očakávania. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 11, s. 67-80.
  článok

  článok


 7. BABČANOVÁ, Lucia. Vitajte v novej dimenzii manažovania ľudských zdrojov: Personálny kiosk. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 6-7, s. 38-39.
  článok

  článok


 8. NEWMAN, Amy. Business communication : in person, in print, online. 10th ed. Boston : Cengage Learning, 2016. xix, 505 s. ISBN 978-1-305-50064-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KOVAŘÍKOVÁ, Jarka. Role manažerů v interní komunikaci. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok


 10. RYBANSKÝ, Rudolf - NÁPOKÝ, Ľudovít. Efektívna komunikácia pri riadení podnikových procesov. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016 [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 121-127 online.
  článok

  článok