Výsledky vyhľadávania

 1. KUTLÍK, František. Interkultúrna komunikácia ako prevencia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 109-116.
  článok

  článok

 2. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Komunikačné kanály vo firemnej praxi. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 138-152 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KOKLES, Mojmír - ŠVEJDOVÁ, Natália. Intranet ako súčasť informačného systému organizácie. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 4. Contemporary Issues and Economic Problems. Reviewers: Agnieszka Ruta, Irena Figurska. 1st Edition. Aachen : Shaker Verlag, 2018. 159 s. ISBN 978-3-8440-6130-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. UHLÍK, Martin - BEDNÁRIK, Jaroslav. Digitálne verzus tradičné komunikačné nástroje v personálnom marketingu. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 65-78.
  článok

  článok

 6. VEINBENDER, Kristína. Jak nejlépe ovlivnit zájem o dění ve firmě? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 4, s. 13-16.
  článok

  článok

 7. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. JAROŠOVÁ, Jana. Pracovné porady. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 78-79.
  článok

  článok

 9. SKAČKAUSKIENĖ, Ilona et al. Evaluation of Knowledge Synergy Components. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 1, pp. 144-158.
  článok

  článok

 10. Význam osobního brandingu v éře robotů poroste. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10, s. 16-21.
  článok

  článok