Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUKALOVÁ, Viera. Komunikácia v podniku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 106-108.
  článok

  článok


 2. Význam osobního brandingu v éře robotů poroste. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10, s. 16-21.
  článok

  článok


 3. VEINBENDER, Kristína. Jak nejlépe ovlivnit zájem o dění ve firmě? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 4, s. 13-16.
  článok

  článok


 4. SKAČKAUSKIENĖ, Ilona et al. Evaluation of Knowledge Synergy Components. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 1, pp. 144-158.
  článok

  článok


 5. JAROŠOVÁ, Jana. Pracovné porady. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 78-79.
  článok

  článok


 6. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 7. GLIŃSKA-NEWEŚ, Aldona et al. Innovations among people. How positive relationships at work can trigger innovation creation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 84-100.
  článok

  článok


 8. ORAVEC, Jozef. Nebojte sa hovoriť so zamestnancami. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], september-október 2017, roč. 13, č. 68, s. 28-29.
  článok

  článok


 9. TRNOVCOVÁ, Daniela. Interná komunikácia a jej strategická funkcia pre podnik. In Hradecké ekonomické dny. mezinárodní odborná konference. Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference: Hradec Králové, 2. a 3. února 2016. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. ISSN 2464-6032, s. 211-217. VEGA 1/ 0662/15.
  článok

  článok


 10. RYBANSKÝ, Rudolf - NÁPOKÝ, Ľudovít. Efektívna komunikácia pri riadení podnikových procesov. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016 [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 121-127 online.
  článok

  článok