Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1776  
Vaša otázka: Heslá = "komunikácia marketingová"
 1. SOBKOVÁ, Martina. Jaká bude cesta komunikace v roce 2022? Digitální s důrazem na image a brand. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. ŠLIK, Libor. Marketing není jenom hezký vizuál. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 24.
  článok

  článok

 3. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2022. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 4. LITOMERICKÝ, Juraj. Hudba ako marketingový nástroj na zvýšenie návštevnosti a tržieb. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1338-7944, 2022, roč. 17, č. 1, s. 20-28.
  článok

  článok

 5. KRAH, Bernhard Alexander - MIKLOŠÍK, Andrej. Creating Communities: A Way of Entering Foreign Markets in 2022. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1338-7944, 2022, roč. 17, č. 1, s. 38-50.
  článok

  článok

 6. KONEČNÝ, Michal et al. Analysis of the Czech Advertising Market and Its Main Players. In International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2021). SHS Web of Conferences. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2022. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 7. ŠTRAUSS, Dušan. Vybrané prístupy k technológiám politického marketingu. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 2, s. 8-9.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Peter - KOVÁČ, Branislav. Reklamné služby z pohľadu dane z príjmov a DPH. In Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov : časopis pre odbornú verejnosť a vedu. - Bratislava : Slovenská komora daňových poradcov. ISSN 2644-688X, 2022, č. 2, s. 11-23 online.
  článok

  článok

 9. MALÍČKOVÁ, Lucia. Possibilities of Sponsorship in Golf. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3081, 2022, roč. 15, č. 1, s. 84-94 online.
  článok

  článok

 10. KVÍČALA, Daniel. How Covid-19 Influenced Customer Buying Behaviour and Business Results of E-shops. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 1, s. [1-11].
  článok

  článok