Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1835  
Vaša otázka: Heslá = "komunikácia marketingová"
 1. KALAMEN, Kristián et al. E-Marketing Communication in the Beverage Industry. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 93-103. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 2. SLÁDEK, Pavel - PEŠEK, Ondřej. Cancel culture v oblasti marketingové komunikace. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2024. ISSN 1211-5622, 2024, roč. 29, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 3. KNIHOVÁ, Ladislava. Proměny marketingové komunikace. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2024. ISSN 1211-5622, 2024, roč. 29, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok

 4. KAPITÁN, Peter. Zákazníci si radu pri nákupe žiadajú. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 77, (2024.
  článok

  článok

 5. CIVELEK, Mehmet et al. Global Competitive Strategies: Assessing the Role of Marketing Tools in SME Internationalization and Financial Performance. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2024. ISSN 1804-1728, 2024, no. 1, pp.
  článok

  článok

 6. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : Scientific Journal is Aimed at the Area Marketing and Marketing Management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Dostupné na : https://msijournal.com/
  Marketing science & inspirations

  časopis

 7. HAMRANOVÁ, Anna - BELÁŇOVÁ, Benita. Enterprise Social Media. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 362-370. VEGA 1/0662/23.
  článok

  článok

 8. SUHÁNYI, Ladislav et al. New Technologies and Innovations in Marketing: Consumer Behaviour of Children in Relation to the Time Spent on the Internet and to Age. In Acta Oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2023. ISSN 1338-6581, 2023, vol. 12, no. 1, pp. 55-67.
  článok

  článok

 9. BABČANOVÁ, Dagmar et al. Digitization in Marketing Communication – Design of the Mobile Application Concept. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 1, s. 4-13.
  článok

  článok

 10. KOTLER, Philip et al. Marketing-Management : Konzepte - Instrumente - Unternehmensfallstudien. 16. aktualisierte Auflage. München : Pearson, 2023. 666 s. ISBN 978-3-86894-443-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.