Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 97  
Vaša otázka: Heslá = "komunikácia masmediálna"
 1. Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Dostupné na : <https://communicationtoday.sk/> ISSN 1338-130X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Marketing Identity : New Changes, New Challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 Online. 1st Edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. 744 s. Dostupné na : <https://fmk.sk/download/MI_2021_eng_FINAL.pdf> ISBN 978-80-572-0220-2. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. RIZEKOVÁ, Iveta. Sonda do ekonomického diskurzu v čase pandémie. In Štýl - komunikácia - kultúra. medzinárodná vedecká konferencia venovaná stému výročiu narodenia Prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc. Štýl - komunikácia - kultúra : k stému výročiu narodenia profesora Jozefa Mistríka (1921 - 2000). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5317-5, s. 473-486 online.
  článok

  článok

 4. MAIEROVÁ, Eva. Slogany a politická korektnosť v čase koronakrízy. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 266-277 online.
  článok

  článok

 5. SPÁLOVÁ, Lucia - MIKULÁŠ, Peter - SZABÓOVÁ, Veronika. Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok

 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - SZAKADÁTOVÁ, Estera. The Impact of Trust in Public Institutions on Compliance with Epidemiological Measures to Slow Down the Spread of COVID-19. In Research Square. - Durham : Research Square Company. ISSN 2693-5015, 2020, nr., pp. [1-19] online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 7. WOJTASIK, Waldemar. Electoral Manipulation Via Media: Theory and Evidence. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISSN 1338-130X, 2019, vol. 10, no. 2, pp. 28-41.
  článok

  článok

 8. FICHNOVÁ, Katarína - WOJCIECHOWSKI, Lukasz P. - SZABO, Peter. A Reflection on the Citizens’ Attitudes to the Political Situation (and Their Creative Renditions). In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISSN 1338-130X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 76-92.
  článok

  článok

 9. Media Journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1339-5246. Dostupné na : http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/
  časopis

  časopis

 10. KAČINOVÁ, Viera. Media Competence As a Cross-Curricular Competence. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 1, p. 38-56.
  článok

  článok