Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1121  
Vaša otázka: Heslá = "koncepcie"
 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. STRELINGER, Ján. The Impact of Euroscepticism in the Context of European Integration. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 253-260.
  článok

  článok

 3. HUDÁKOVÁ, Mária - VARMUS, Michal - ŠIŠOLÁK, Jaroslav. Riziká a príležitosti strategických pilierov koncepcie rozvoja športu na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 2, s. 70-79.
  článok

  článok

 4. KVAK, Ján. Vízie školy a ich strategické plánovanie: kľúčové piliere koncepčného riadenia škôl. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 7-8, s. 17-21.
  článok

  článok

 5. PLESNÍK, Pavol. Perspektívy rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu : krizová řešení pro cestovní ruch. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-57-2, s. 273-279.
  článok

  článok

 6. TUREKOVÁ, Andrea. Láska verzus cnosť a paradox libertínskeho románu: Claude Crébillon a jeho Blúznenie srdca a rozumu. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 127-132 online.
  článok

  článok

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Koncepčné prístupy k práci školiteľa na doktorandskom štúdiu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 4-15.
  článok

  článok

 8. LIPNICKÁ, Milena. Ustanovenia o inkluzívnom vzdelávaní (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 11, s. 9-13.
  článok

  článok

 9. ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - ŠTEFANIŠINOVÁ, Nikola. Hodnotenie výkonnosti verejných služieb. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 163 s. ISBN 978-80-557-1774-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. BLECHOVÁ, Eva. Za úspěchem Zary stojí originální dodavatelský řetězec. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 4, s. 18-21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.