Výsledky vyhľadávania

 1. DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Nejdelší ekonomické cykly. In Ekonomické listy : odborný časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2019. ISSN 1804-4166, 2019, roč. 10, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 2. TRNOVSKÝ, Karol. Zhodnotenie oživenia svetovej ekonomiky posledných rokov. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 345-350 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. OECD-Wirtschaftsausblick 2015. Nr. 98, November. Ausgabe 2015/2. Paris : OECD, 2015. 314 s. ISBN 978-92-64-24835-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Wirtschaftsdeutsch 1. Recenzenti: Eva Ondrčková, Radoslav Štefančík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 156 s. [9,98 AH]. ISBN 978-80-225-4067-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 5. TRNOVSKÝ, Karol. Strednodobý výhľad slovenskej ekonomiky. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. SEREGHYOVÁ, Jana. Sondy do vývoje konjunkturní situace v Evropě a ve světě. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2013. ISSN 1801-7118, 2013, roč. 9, č. 1, s. 43-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168550/2013_01_sets.pdf>
  článok

  článok

 7. SEREGHYOVÁ, Jana. Aktuální pohledy na vývoj konjunkturní situace v Evropské unii a ve světě. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2012. ISSN 1801-7118, 2012, roč. 8, č. 1, s. 20-27. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152008/2012_01_sets.pdf>
  článok

  článok

 8. SEREGHYOVÁ, Jana. Proměny globální a evropské konjunkturní situace a role mladých ekonomik. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2011. ISSN 1801-7118, 2011, roč. 7, č. 1, s. 61-72. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0128980/2011_01_sets.pdf>
  článok

  článok

 9. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. Na internete sú publikované vybrané informácie. 12x ročne. Dostupné na : http://www.statistics.sk/webdata/slov/konjukt/kon.htm
  časopis

  časopis

 10. SEREGHYOVÁ, Jana. První příznaky doznívaní recese a očekávané proměny globální konjunkturní situace. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2009. ISSN 1801-7118, 2009, roč. 5, č. 4, s. 3-16. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0108741/2009_04_sets (3).pdf>
  článok

  článok