Výsledky vyhľadávania

 1. JAKUBÍK, Petr - ZAFEIRIS, Dimitris. Impact of Mergers and Acquisitions on European Insurers : Evidence from Equity Markets. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 9, s. 925-944.
  článok

  článok

 2. LÁBAJ, Martin et al. Market Structure and Competition in the Healthcare Industry. In European Journal of Health Economics. - Berlin : Springer. ISSN 1618-7601, 2018, vol. 19, no. 8, pp. 1087-1110 online. ITMS 26140230005, 2014-10-15-005.
  článok

  článok

 3. JELÍNKOVÁ, Lucie. Differences Between the Strategies of the Two Leading Tobacco Companies Operated in the Czech Republic. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2018. ISSN 1338-9777, 2018, vol. 7, no. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 4. TOKÁROVÁ, Mária. Competitive barriers, their importance for competition policy and theoretical approaches to them. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 284-288 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. KEOHANE, Nathaniel O. - OLMSTEAD, Sheila M. Markets and the environment. 2nd ed. Washington : Island Press, 2016. 307 s. Foundations of contemporary environmental studies. ISBN 978-1-61091-607-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. ZAGORŠEK, Branislav. Strategic factors leading to better competitive position on the market. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 419-422 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Retail management friendly to older consumers. In Knowledge – Economy – Society. Knowledge – Economy – Society : strategies, concepts and instruments of management. - Cracow : Foundation of the Cracow Uniwersity of Economics, 2016. ISBN 978-83-65173-72-0, p. 123-132. VEGA 1/0224/1.
  článok

  článok

 8. CSIKÓSOVÁ, Adriana - ANTOŠOVÁ, Mária - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Segmentation of airports' customers in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1068-1073. VEGA 1/0176/13.
  článok

  článok

 9. DECKER, Christopher. Modern economic regulation : an introduction to theory and practice. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. 472 s. ISBN 978-1-107-69906-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HLAVÁČIKOVÁ, Jana. Necieľové vertikálne dohody a ich dopad na hospodársku súťaž. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok