Výsledky vyhľadávania

 1. COLLINS, Sean M. et al. Attainment of Equilibrium via Marshallian Path Adjustment: Queueing and Buyer Determinism. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Games and Economic Behavior. - Orlando : Academic Press. ISSN 0899-8256, 2021, vol. 125, no. 1, pp. 94-106 online.
  článok

  článok

 2. MANDŽÁK, Peter. Market structure, entry, and competition in transition economies : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Cenová diskriminácia ako efektívny nástroj cenotvorby v podmienkach nedokonalej konkurencie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 156-167 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 4. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Microeconomics – Consumer Surplus & Producer Surplus Under Sustainability Aspects in the Industrial Economy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 11-31 online. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0309/18 (50%).
  článok

  článok

 5. ZAGORŠEK, Branislav. Factors Influencing Local Competition Intensity. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. JELÍNKOVÁ, Lucie. Differences Between the Strategies of the Two Leading Tobacco Companies Operated in the Czech Republic. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2018. ISSN 1338-9777, 2018, vol. 7, no. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 7. JAKUBÍK, Petr - ZAFEIRIS, Dimitris. Impact of Mergers and Acquisitions on European Insurers : Evidence from Equity Markets. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 9, s. 925-944.
  článok

  článok

 8. LÁBAJ, Martin et al. Market Structure and Competition in the Healthcare Industry. In European Journal of Health Economics. - Berlin : Springer. ISSN 1618-7601, 2018, vol. 19, no. 8, pp. 1087-1110 online. ITMS 26140230005, 2014-10-15-005.
  článok

  článok

 9. TOKÁROVÁ, Mária. Competitive barriers, their importance for competition policy and theoretical approaches to them. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 284-288 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. Retail management friendly to older consumers. In Knowledge – Economy – Society. Knowledge – Economy – Society : strategies, concepts and instruments of management. - Cracow : Foundation of the Cracow Uniwersity of Economics, 2016. ISBN 978-83-65173-72-0, p. 123-132. VEGA 1/0224/1.
  článok

  článok