Výsledky vyhľadávania

 1. BURÁK, Emil. Daňová kontrola. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 28-32.
  článok

  článok


 2. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Znalec a hodnotenie hospodárnosti vynakladania NFP. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 638 - 644 CD-ROM. VEGA 1/0100/13; I-15-102-00.
  článok

  článok


 3. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 4. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Problemy finansovogo kontrolja v učreždenijach sistemy zdravoochranenija Slovakii. In Problems of spatial development of socio-economics systmems: economics, education, medicine : monograph. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2015. ISBN 978-83-62683-64-0, s. 75-79.
  článok

  článok


 5. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. Financial instruments of a managerial accountingfor purposes of the corporate social responsibility. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 217-225 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0294/13 (50%).
  článok

  článok


 6. GRANČIČOVÁ, Katarína - DUBCOVÁ, Gabriela. Applying segmented reporting for controling purposes. - Registrovaný: Web of Science. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 3rd international scientific conference : Prague, october 8–9, 2015 : Anglo-American University, Prague - Czech Republic [elektronický zdroj]. - Prague : Anglo-American University, 2015. ISBN 978-80-260-8676-5, pp. 141-149 online. VEGA 1/0784/15 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
  článok

  článok


 7. BUDINSKÁ, Lucia - MARKOVIČ, Peter. Corporate governance a current trends in cost governance. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 129-136 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling. Prešov : Bookman, 2015. 192 s. ISBN 978-80-8165-093-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling : praktikum. Prešov : Bookman, 2015. 126 s. ISBN 978-80-8165-094-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. TKÁČ, Karel. Aplikace finančního controllingu v podniku : efektivní řízení pracovního kapitálu v malých a středních podnicích na Slovensku a v ČR : dizertačná práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 268 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha