Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 29  
Vaša otázka: Heslá = "kontroling vnútropodnikový"
 1. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - MIŠÚN, Juraj. Dôležitosť využitia samokontroly v kontrolnom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 361-368 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 2. SEDLIAČIKOVÁ, Mariana et al. How the Internal Stakeholders Perceive the Implementation of Controlling. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 2585-7258, 2017, roč. 11, č. 2, s. 32-44 online. VEGA 1/0010/17, APVV 14-0506.
  článok

  článok

 3. MIŠÚN, Juraj. Changes in management function of control. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 204-217 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - MIŠÚN, Juraj. The Importance of control in managerial work. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 218-229 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 5. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Changing intensity of control. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 461-474 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 6. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Modern trends in management and their application in controlling. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 475-488 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj. Changing Views on Organizational Control in the Countries of the Eastern Bloc. In Knowledge - economy - society : selected problems of dynamically developing areas of economy. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. ISBN 978-83-65907-14-1, pp. 49-63 online [1,31 AH]. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Simon. Maintenance controlling – optimized controlling through the balanced scorecard. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 415-427 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HARUMOVÁ, Anna. Využitie kontrolingu na odolnosť podniku voči kríze. In Výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3956-2, s. 70-80. VEGA 1/1071/12. 1/1071/12, VEGA, Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku.
  článok

  článok

 10. STEHLÍKOVÁ, Anna. Jak předcházet krizi podniku? In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze. ISSN 1802-8934, 2013, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.