Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Martin. Heading Towards Convergence or Divergence? Influential Elements of Social Growth and Cohesion. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 14-22.
  článok

  článok


 2. BURIAN, Stanislav - FRYDRYCH, Jakub. Is there convergence across European Countries? Simple cluster analysis approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 5, s. 393-407.
  článok

  článok


 3. SVOBODA, Radek. Trend konvergence energetiky a telekomunikací přináší zajímavé růstové příležitosti pro energetické společnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok


 4. VAŇO, Vladimír. Váhavo sa rozvíjajúce trhy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 54-55.
  článok

  článok


 5. SORIĆ, Petar. Real convergence of EU economies: do structural breaks matter? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 8, s. 691-714.
  článok

  článok


 6. PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. On the regional convergence of income at district level in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 10, s. 918-934.
  článok

  článok


 7. DAUTOVIĆ, Ernest - ORSZÁGHOVÁ, Lucia - SCHUDEL, Willem. Converging in divergent ways : explaining intra-industry trade between CESEE countries and the EU-15. In The Economics of transition. - Oxford : John Wiley & Sons Ltd, 2017. ISSN 0967-0750, 2017, vol. 25, no. 4, pp. 625-662.
  článok

  článok


 8. CHANDOGA, Roman. EFSI ako možný nástroj podpory konvergencie. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 21-23.
  článok

  článok


 9. DEMIR, Caner - YILDIRIM, Mustafa Ozan. Convergence in House Prices Across OECD Countries: A Panel Data Analysis. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 6-15.
  článok

  článok


 10. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Interregional R and D spillovers and regional convergence: a spatial econometric evidence from the EU regions. - Registrovaný: Web of Science. In Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - Toruń : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017. ISSN 1689-765X, 2017, vol. 12, no. 1, pp. 9-24.
  článok

  článok