Výsledky vyhľadávania

 1. KUREJOVÁ, Ivana. Liberalizácia čínskeho juanu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Január 2014, roč. 22, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok

 2. ŽĎÁREK, Václav. Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0032-3233, 2011, roč. 59, č. 4, s. 454-474.
  článok

  článok

 3. PÉNZEŠ, Peter. Právne mechanizmy zavedenia a používania eura mimo eurozóny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, September 2010, roč. 18, č. 7, s. 8-9.
  článok

  článok

 4. KOMÁREK, Luboš - KOPRNICKÁ, Kamila - KRÁL, Petr. Dlouhodobá reálna apreciace jako fenomén ekonomické konvergencie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 1, s.70-91.
  článok

  článok

 5. MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Porovnanie eura a dolára v pozícii medzinárodných peňazí. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Júl 2008, roč. 16, č. 7, s. 16-19.
  článok

  článok

 6. Zavedenie EUR v Slovenskej republike : vrátane praktických príkladov a modelových situácií. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 56 s. ISBN 978-80-89010-23-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. TUČNÍK, Miroslav - URVOVÁ, Jarmila. Plnenie fiskálnych kritérií pred vstupom do EMÚ, porovnanie Slovinska a Slovenska. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Január 2008. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jan6_2008HotSlovinsko2.doc>
  článok

  článok

 8. Exchange rate analysis in support of IMF surveillance : a collection of empirical studies. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. xviii, 332 s. ISBN 978-1-58906-728-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ZIMKOVÁ, Emília. Slovenský bankový sektor a proces eurokonverzie. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 2, s. 81-88.
  článok

  článok

 10. LESAY, Juraj. Zneužitie vraj nehrozí. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2006. ISSN 1335-2008, jún 2006, roč. 11, č. 6, s. 16-17.
  článok

  článok