Výsledky vyhľadávania

 1. Ako zvýšiť produktivitu tímovej práce? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 8-10.
  článok

  článok


 2. DOBRUCKÁ, Lucia. Smart rozvoj a trend „n-tiple helix-es“. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-11.
  článok

  článok


 3. DRÁBIK, Henrich. Vysoké školy a ich postoj k spolupráci s hospodárskou praxou. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 14-25.
  článok

  článok


 4. ŽÁRSKA, Elena. Medziobecná spolupráca ako efektívny nástroj správy obcí. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 398-403 online. VEGA 1/0705/2018.
  článok

  článok


 5. KVAŠŇÁK, Lukáš - KOLLÁROVÁ, Zuzana. Štát prešiel pri pomoci od slov k činom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16.
  článok

  článok


 6. DOGRA, Balram - GHUMAN, Karminder. Rural Marketing : Concepts and Practices. Chennai : McGraw Hill Education, 2017. 352 s. ISBN 978-0-07-066000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Iceland 2017. Paris : OECD, 2017. 100 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-iceland-2017_9789264274334-en> ISBN 978-92-64-27432-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Luxembourg 2017. Paris : OECD, 2017. 114 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-luxembourg-2017_9789264284364-en> ISBN 978-92-64-28435-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Environmental Performance Reviews: Switzerland 2017. Paris : OECD, 2017. 215 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-switzerland-2017_9789264279674-en> ISBN 978-92-64-27965-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD Development Co-operation Peer Reviews: The Netherlands 2017. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-the-netherlands-2017_9789264278363-en> ISBN 978-92-64-27835-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]