Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 648  
Vaša otázka: Heslá = "korupcia"
 1. FETZER, Joel S. Anti-Corruption Attitudes in Post-Communist Slovakia: "Hellfire and Deviance" or Political Socialization? In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2023. ISSN 1335-9096, 2023, vol. 23, no. 1, pp. 5-26.
  článok

  článok

 2. ONDROVÁ, Júlia - JESENKO, Michal. Public Administration and Corruption. In Verejná správa a spoločnosť : [elektronický vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2023. ISSN 2453-9236, 2023, roč. 24, č. 2, s. 37-49.
  článok

  článok

 3. SLEZÁK, Jiří. Relations Between Development of E-Government and Government Effectiveness, Control of Corruption and Rule of Law in 2010–2020: a Cluster Analysis. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2023. ISSN 1802-792X, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 161-187.
  článok

  článok

 4. GRZEŚKÓW, Małgorzata. Whistleblower Protection in Poland – Analysis of the Situation of Polish Officers and Professional Soldiers. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2023. ISSN 1339-5467, 2023, roč. 11, no. 1, s. 67-88.
  článok

  článok

 5. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter - VADKERTIOVÁ, Andrea. Konkurencieschopnosť krajín BRIC a USA. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), s. 107-115. VEGA 1/0432/22.
  článok

  článok

 6. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Understanding Corruption Through Political Rhetoric. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VIII. : zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 6. 10. 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5106-9. ISSN 2729-8973 (online), s. 86-98.
  článok

  článok

 7. BŽANOVÁ, Klaudia. Assessment of the State of Crime and Its Impact on Unemployment in Slovakia. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 249-256.
  článok

  článok

 8. NIŽŇANSKÝ, Viktor. Pretrvávajúci centralizmus je príčinou „biedy“ slovenských miest. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 14-20.
  článok

  článok

 9. HUDÁKOVÁ, Veronika. Lobing a jeho dopad na rozhodovací proces. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1336-8818, 2023, roč. 20, č. 1, s. 60-72.
  článok

  článok

 10. MERIČKOVÁ MIKUŠOVÁ, Beáta et al. Vymožiteľnosť politickej zodpovednosti v prípade korupčného konania na slovenskej politickej scéne. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 1, s. 5-31.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.