Výsledky vyhľadávania

 1. VAŇATKA, Radovan. 7 § proti korupcii v súdnictve. 1. vydanie. Bratislava : Radovan Vaňatka, 2021. 84 s. ISBN 978-80-570-2654-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Business Costs Arising From Protectionism, Corruption and Other Non-market Restrictions on Free Trade. In European Forum of Entrepreneurship 2020. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2020 : Protectionism - Protection or Destruction of National Economies? - Brno : NEWTON College, 2020. ISBN 978-80-88328-10-0, s. 121-128 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. ABASHIDZE, Archil - GVALIA, Giorgi. A Cost-Benefit Analysis of Border Corruption in the Conflict Regions in Georgia and Moldova. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 11, s. 46-72.
  článok

  článok

 4. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. LIPTÁKOVÁ, Katarína. Možnosti kvantifikovania korupcie vo verejnom sektore na Slovensku a v Českej republike. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 1, s. 81-102.
  článok

  článok

 6. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRUŽBACKÁ, Barbora. Impact of Chinese Positions and BRI Projects in the Western Balkans on the EU Agenda in the Region. Aut. Barbora Družbacká. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 43-56 online. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 7. ČENTÉŠ, Jozef - HANGÁČOVÁ, Natália. Criminal Offences Related to Corrupton in the Slovak Republic and the United States of America – Comparison Study. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 96-105.
  článok

  článok

 8. HELMOVÁ, Milena. Rétorika „rakúskych Slobodných – FPÖ” pred a po Ibiza-afére. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 83-91.
  článok

  článok

 9. PAVLOVA, Elena. Corrupt Governance. Self-defeating and Anti-corruption Rhetoric and Initiatives In Russia. In New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 2336-825X, 2020, vol. 28, no. 2, pp. 205-222.
  článok

  článok

 10. ŠÍPOŠ, Gabriel - KOSTELANSKÝ, Ľuboš - PIŠKO, Michal. Moc korupcie : zákulisie nášho boja za lepšie Slovensko. 1. vydanie. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2020. 207 s. ISBN 978-80-89791-17-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]