Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČKA, Rudo. Čo nerobiť pri vedení ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 12-13.
  článok

  článok


 2. HADAROVÁ, Ľudmila. Líder ako kouč a mentor. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 34-35.
  článok

  článok


 3. TEJNOROVÁ, Jitka. Kata - koučováním jednotlivce k efektivitě celku. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 6, s. 60-61.
  článok

  článok


 4. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Manažérske schopnosti a trendy v rozvoji spôsobov vedenia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 66-68.
  článok

  článok


 5. Když nežiješ na hraně, zabíráš příliš místa. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 44-47.
  článok

  článok


 6. BANDOROVÁ, Martina. Daniela Petríková: Firma sa môže rozvíjať, len ak nezabudne na rozvoj ľudí. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 2, s. 4-5.
  článok

  článok


 7. MINÁRIK, Marián. Pracovať potrebujeme. Ale za akú cenu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 10, s. 42-44.
  článok

  článok


 8. MEKYŇOVÁ, Júlia. Ťažké rozhodovanie nad priepasťou. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 30. novembra 2016, roč. 24, č. 24, s. 20-24.
  článok

  článok


 9. MEKYŇOVÁ, Júlia - BUKEROVÁ, Vladimíra. Čo nám je súdené. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 17. februára 2016, roč. 24, č. 4, s. 14-15.
  článok

  článok


 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Aplikácia metód vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní v podniku. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 76-87. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok