Výsledky vyhľadávania

 1. TUPÝ, Radoslav. Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 20-24.
  článok

  článok

 2. BARBU, Teodora Cristina - BOITAN, Iustina Alina. Cooperative Bank`s Business Model at the Crossroads between Financial Performance and Societal Involvement. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 2, s. 157-174.
  článok

  článok

 3. ŠEDIVÝ, Jan. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 65-81.
  článok

  článok

 4. GHULAM, Yaseen. Smes´ Credit Conditions during the Financial Crisis in Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 1, s. 105-125.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Marcel - DARMO, Ľubomír. Okun´s Law over the Business Cycle: Does it Change in the EU Countries after the Financial Crisis? - Registrovaný: Web of Science. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 2, pp. 235-254 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 6. DAŇHEL, Jaroslav. Dilema přeregulace finančních trhů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 10-12.
  článok

  článok

 7. DELTUVAITĖ, Vilma - KAPOUNEK, Svatopluk - KORÁB, Petr. Impact of Behavioural Attention on the Households’ Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 2, s. 155-177.
  článok

  článok

 8. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 237 s. ISBN 978-80-271-2194-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SCHWARZOVÁ, Mária - MALACKÁ, Viera. Risk of Financial Assets of Commercial Banks in Slovak Republic and Czech Republic aftef Financial Crisis. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4609-6, pp. 195-204. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. HORVÁTOVÁ, Eva. Contribution to the Analysis of the Pro-Cyclicality of Slovak Banks After the Financial Crisis. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4609-6, pp. 53-58. ITMS 26240120032.
  článok

  článok