Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2270  
Vaša otázka: Heslá = "kríza hospodárska"
 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Manažment po kríze: čo treba robiť inak ? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 22-31.
  článok

  článok

 3. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok

 4. DOLNÁ, Mária. Zmena podnikateľského prostredia v Taliansku, Indii a v Slovenskej republike vplyvom pandémie Covid-19. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 42-53 online.
  článok

  článok

 5. Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. Budapest : Magyar Nemzeti Bank. 4x ročne. ISSN 2415-9271. Dostupné na : http://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/
  Financial and Economic Review

  časopis

 6. PŘÍVARA, Andrej. Economic Growth and Labour Market in the European Union: Lessons from COVID-19. In Oeconomia Copernicana. - Toruń : Nicolaus Copernicus University. ISSN 2353-1827, 2022, vol. 13, no. 2, pp. 355-377 online. VEGA 1/0239/19, VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 7. MICHŇOVÁ, Mária. Labor Productivity During the Crisis in Croatia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 35-40.
  článok

  článok

 8. KURUCZ, Milan. Maďarská zahraničná politika a vojna na Ukrajine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 227-233 online.
  článok

  článok

 9. MORVAY, Karol. Trpiaci gastrosektor....a tí ostatní. Alebo prečo poukážky nestačia? In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR, 2021. ISSN 1335-4051, 6. decembra 2021, roč. 31, č. 280, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/609434-trpiaci-gastrosektor-a-ti-ostatni-alebo-preco-poukazky-nestacia/>
  článok

  článok

 10. BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 308 s. ISBN 978-80-7144-324-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]