Výsledky vyhľadávania

 1. DĚDEČKOVÁ, Nina. Diagnostika životného cyklu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 141-150 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef. Restructuring Plan as a Solution to the Crisis in the Company. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 146. I-20-108-00.
  článok

  článok

 3. LUKÁČ, Jozef. Financial Analysis as a Tool for Diagnosing the Corporate Crisis. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 75-80 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef. Accounting as a Tool for Diagnosing the Corporate Crisis. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 112-113 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 5. PODMANICKÁ, Martina. Právne, účtovné a daňové hľadisko predaja podniku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 9, s. 18-30.
  článok

  článok

 6. SOCHANIČ, Vladislav - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Životný cyklus a kríza výrobného podniku. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 99-106 online.
  článok

  článok

 7. On Business Model Innovation. Boston : Harvard Business School Publishing, 2019. 163 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-687-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Krízový manažment v podnikovej praxi. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 153-163 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Co s firmou v krizi. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 11-12, s. 57-59.
  článok

  článok

 10. JEMELKA, Jiří. Praktický manuál pro revitalizaci firmy. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 4, s. 46-51.
  článok

  článok