Výsledky vyhľadávania

 1. Environment and Development Economics : Published in Association with the Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Swedish Academy of Sciences. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1335-770X
  časopis

  časopis


 2. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries. Paris : OECD, 2018. 302 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2018_fin_flows_dev-2018-en-fr> ISBN 978-92-64-28652-8. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. VOJTKOVÁ, Mária. Zoskupenie krajín EÚ podľa konceptov materiálnej deprivácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 143-154 onlinr.
  článok

  článok


 4. World Economic Outlook : Cyclical Upswing, Structural Change. April 2018. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2018. 282 s. World Economic and Financial Surveys. ISBN 978-1-48433-827-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Náklady na prevod remitencií z Veľkej Británie v kontexte ostatnej finančnej krízy. In GRANT journal : peer-reviewed scientific [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Technologické centrum Hradec Králové, 2017. ISSN 1805-0638, oktober 2017, vol. 6, no. 2, s. 59-64 online. VEGA 1/0001/16 (Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti).
  článok

  článok


 6. CHEN, You-Hua - NIE, Pu-Yan - YANG, Yong-Cong. Effects of corporate social responsibility on food safety. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 539-547.
  článok

  článok


 7. PETROVČÍKOVÁ, Katarína - GAJDOŠ, Jozef. M-pesa: the innovative payment system in the third world countries. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal [elektronický zdroj]. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 2, s. 99-106 online.
  článok

  článok


 8. KÁLOVEC, Marek. Makroekonomický vývoj vo vybraných krajinách exportujúcich ropu a jeho závislosť na fluktuáciách cien ropy na svetovom trhu. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 9. LU, Yung-Hsiang - WANG, Shun-Ching - YUAN, Chih-Hung. Financial crisis and the relative productivity dynamics of the biotechnology industry: evidence from Asia-Pacific countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 2, pp. 65-79.
  článok

  článok


 10. Beyond shifting wealth : perspectives on development risks and opportunities from the global south. Paris : OECD, 2017. 91 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/beyond-shifting-wealth_9789264273153-en> ISBN 978-92-64-27314-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]