Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - JUHÁS, Henrich. Vývoj zahraničného obchodu EÚ s beneficientami reformovaného Všeobecného systému preferencií EÚ. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 72-85. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 2. FIFEKOVÁ, Elena. Prichádza súmrak globalizácie? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 14-19. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 3. PROFANT, Tomáš. Rasizmus v rozvoji a v rozvojovej spolupráci. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 1, s. 21-40.
  článok

  článok

 4. GODA, Natália. Teoretické vymedzenie ,,place brandingu“ a jeho príklady. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 219-224 online. I-20-102-00.
  článok

  článok

 5. The Oxford Handbook of Danish Politics. 1st Edition. Oxford : Oxford University Press, 2020. 714 s. ISBN 978-0-19-883359-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Denmark and the New North Atlantic : Narratives and Memories in a Former Empire. Volume 1-2. Aarhus : Aarhus University Press, 2020. (350 s.+294 s.). ISBN 978-87-7184-730-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. HOPKIN, Jonathan. Anti-System Politics : The Crisis of Market Liberalism in Rich Democracies. New York : Oxford University Press, 2020. 331 s. ISBN 9780190699765. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. YEW, Lee Kuan. Z tretieho sveta medzi elitu : úspešný príbeh Singapuru. Preklad: Richard Cedzo. 1. vydanie. Bratislava : United Philanthropy, 2020. 656 s. ISBN 978-80-973639-0-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. VLADOVÁ, Anna. Prečo zmiešaný dôchodok prepočítaný na živnostníka na Slovensku vysoko presahuje úroveň porovnateľných krajín. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 11-14.
  článok

  článok

 10. KOCOURKOVÁ, Jiřina - ŠŤASTNÁ, Anna. Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 82-104.
  článok

  článok