Výsledky vyhľadávania

 1. SEMANČÍKOVÁ, Jozefína. Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Február 2018, roč. 26, č. 1, s. 22-27.
  článok

  článok


 2. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Competitiveness of Germany on national economy level. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 36-69.
  článok

  článok


 3. NEČADOVÁ, Marta. Měření národní konkurenceschopnosti – komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 2, s. 45-69.
  článok

  článok


 4. JUNICKE, Monika. Italské patálie – co za nimi stojí? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok


 5. ACIKOZ, Bernur - CINAR, Serkan. Public spending and economic growth: an empirical analysis of developed countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 5, s. 448-458.
  článok

  článok


 6. MERTL, Jan. The Possibilities of transition from health insurance contributions to earmarked health tax in the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 7, s. 668-687.
  článok

  článok


 7. BURIĆ, Sanja Blažević - MRNJAVAC, Željko. Active labour market policy expenditure: what affects it? Evidence from nine OECD countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 9, s. 834-855.
  článok

  článok


 8. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 12, s. 24-33.
  článok

  článok


 9. HERČKO, Jozef et al. Index globálnej konkurencieschopnosti a postavenie SR. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 2a, s. 64-68.
  článok

  článok


 10. STUENKEL, Oliver. Post-western world : how emerging powers are remaking global order. Cambridge : Polity Press, 2017. 251 s. ISBN 978-1-5095-0457-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]