Výsledky vyhľadávania

 1. Geographical distribution of financial flows to developing countries. Paris : OECD, 2017. 302 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2017_fin_flows_dev-2017-en-fr> ISBN 978-92-64-26864-7. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. PILCH, Ctibor. [Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku]. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-3 online. Recenzia na: Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku / Peter Árendáš ... [et al.] ; recenzenti: Ľuboš Pavelka, Andrea Tirscherová. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-663-4.
  článok

  článok


 3. CHMELOVÁ, Michelle. Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-17 online. VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok


 4. NEČADOVÁ, Marta. Měření národní konkurenceschopnosti – komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 2, s. 45-69.
  článok

  článok


 5. JUNICKE, Monika. Italské patálie – co za nimi stojí? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok


 6. ACIKOZ, Bernur - CINAR, Serkan. Public spending and economic growth: an empirical analysis of developed countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 5, s. 448-458.
  článok

  článok


 7. MERTL, Jan. The Possibilities of transition from health insurance contributions to earmarked health tax in the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 7, s. 668-687.
  článok

  článok


 8. BURIĆ, Sanja Blažević - MRNJAVAC, Željko. Active labour market policy expenditure: what affects it? Evidence from nine OECD countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 9, s. 834-855.
  článok

  článok


 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 12, s. 24-33.
  článok

  článok


 10. STUENKEL, Oliver. Post-western world : how emerging powers are remaking global order. Cambridge : Polity Press, 2017. 251 s. ISBN 978-1-5095-0457-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]