Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 681  
Vaša otázka: Heslá = "kreativita"
 1. OLEXOVÁ, Cecília - ZÁVADSKÝ, Cyril. Kompetencie zamestnancov pre potreby industry 4.0. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 29-33 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 2. SOUKALOVÁ, Radomila. Kreativita a její role v procesu prevence vývoje nohou u dětí : Výstupy z projektu TAČR - GAMA2. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 4, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. POLOK, Krzysztof - STANKIEWICZ, Olga - STRADIOTOVÁ, Eva. Creativity-Induced Forms of Non-Verbal Communication in the Process of Vocabulary Internalization in Case of Young Learners. Eva Stradiotová. In Prace Językoznawcze. - Olsztyn : UWM w Olsztynie. ISSN 2450-0801, 2022, vol. 24, no. 3, pp. 161-171.
  článok

  článok

 4. Marketing & media : týdeník o komerční komunikaci. Bratislava : Nakladatelství Forum. 52x ročne. ISSN 1212-9496
  časopis

  časopis

 5. BURÁK, Emil. Pragmatizmus účtovníkov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 24-34.
  článok

  článok

 6. TAJTÁKOVÁ, Mária - OLEJÁROVÁ, Mária. Creative Cities and Knowledge Management Approach to Culture-Based Urban Regeneration in Slovakia: A Model. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 4, pp. G25-G37.
  článok

  článok

 7. MARASOVÁ, Jana - VALLUŠOVÁ, Anna. Europeanization of Human Resource Management. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 21-32 online.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Peter - BANDURIČ, Igor - HORNIAKOVÁ, Veronika. Vplyv pandémie na vysoké školstvo. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, č. Špeciálne číslo, s. 51-56 online.
  článok

  článok

 9. BOOROVÁ, Brigita - ORFÁNUSOVÁ, Veronika. Tvorivé metódy a techniky využívané v podnikovom manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 88-93 online. KEGA 022EU-4/2021.
  článok

  článok

 10. RAKOVÁ, Monika. Using of Intellectual Property Rights in a Creative Industry in a Global Dimension. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. I 20-103-00 (50%), VEGA 1/0340/19 (50%).
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.