Výsledky vyhľadávania

 1. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
  časopis

  časopis


 2. CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Econometric Analysis of Crime: Evidence From NUTS 3 Regions of V4 Countries. In Economic and Social Development. International Scientific Conference - XVIII International Social Congress (ISC-2018). Economic and Social Development : Book of Proceedings - 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development, XVIII International Social Congress (ISC-2018), Moscow, 18-19 October 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ... [et al.], 2018. ISSN 1849-7535, pp. 194-202 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 3. Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018 [elektronický zdroj]. 12th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. online 1186 s. ISSN 2359-9227.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. TOMAN, Pavel. K mechanické ochraně nákladu se stále více připojuje elektronická. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 22-25.
  článok

  článok


 5. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. CD-ROM [437 s.]. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. BACULÁKOVÁ, Kristína. Mafia a kultúra – mýtus alebo realita? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 13-19 online.
  článok

  článok


 7. CHOCHOLATÁ, Michaela. Crime Determinants From the Spatial Perspective: A GWR Approach. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 68-76. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 8. Fundamental rights report 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 199 s. ISBN 978-92-9491-640-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Trade in counterfeit ICT goods. Paris : OECD, 2017. 90 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-ict-goods_9789264270848-en> ISBN 978-92-64-27082-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. GANOCZY, Štefan. Súčasná migrácia do Európy a jej dôsledky. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s.
  článok

  článok