Výsledky vyhľadávania

 1. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
  časopis

  časopis


 2. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. CD-ROM [437 s.]. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. TOMAN, Pavel. K mechanické ochraně nákladu se stále více připojuje elektronická. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 22-25.
  článok

  článok


 4. Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti. Konferencia. Korupcia interdisciplinárne : zborník príspevkov z konferencie Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti, konanej 20. októbra 2017 na pôde Právnicej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Recenzenti: Rudolf Kasinec, Daniel Krošlák. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 294 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-8168-770-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha


 5. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 661 s. ISBN 978-80-224-1629-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. CD-ROM [451 s.]. ISBN 978-80-8121-552-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Rodová rovnosť 2017 [elektronický zdroj]. Košice : Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, 2017. online 203 s. ISBN 978-80-8121-586-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Bratislavský kraj v číslach : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 31 s. ISBN 978-80-8121-587-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Trnavský kraj v číslach : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [16 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Trenčiansky kraj v číslach : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 31 s. ISBN 978-80-8121-591-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha