Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 437 s. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. TOMAN, Pavel. K mechanické ochraně nákladu se stále více připojuje elektronická. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 22-25.
  článok

  článok


 3. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 661 s. ISBN 978-80-224-1629-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 451 s. ISBN 978-80-8121-552-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KLOBUCKÝ, Robert - ČENTÉŠ, Jozef. Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 238-240.
  článok

  článok


 6. CILEČKOVÁ, Kateřina - STODŮLKOVÁ, Adéla. Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 3, s. 27-30.
  článok

  článok


 7. Fundamental rights report 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 199 s. ISBN 978-92-9491-640-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. SCHMEIDLER, Karel - MARŠÁLKOVÁ, Kateřina. Minimalizování sociální patologie a kriminality úpravami životního prostředí města? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 3, s. 166-173.
  článok

  článok


 9. Rodová rovnosť 2017 [elektronický zdroj]. Košice : Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, 2017. online 203 s. ISBN 978-80-8121-586-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Trade in counterfeit ICT goods. Paris : OECD, 2017. 90 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-ict-goods_9789264270848-en> ISBN 978-92-64-27082-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]