Výsledky vyhľadávania

 1. Ako dosiahnuť, aby bola konštruktívna kritika prijatá? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2007. ISSN 1335-1729, 4/2007, roč. 12, zoš. 47, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. ĽALÍK, Tomáš. K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony - kritické reflexie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 116-140.
  článok

  článok

 3. KUKLIŠ, Peter. Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 141-154.
  článok

  článok

 4. BREČKA, Peter - VALENTOVÁ, Monika. AAA Method Application in Evaluating Teaching Strategies for Developing Critical and Creative Thinking. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 41-45.
  článok

  článok

 5. NEKOLOVÁ, Veronika et al. Design Thinking: A Practical Guide : A Handbook for Managers in Higher Education. 1st Edition. Birmingham : DT.Uni., 2020. 57 s. [4,3 AH]. 2017-1-PL01-KA203-038527. Dostupné na : <https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1007/125002-design-thinking-for-he-managers-io3-small.pdf> ISBN 978-1-904839-95-8.
 6. KAZIČKA, Peter. Závažné dôsledky výčitiek a vyhrážok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 54-57.
  článok

  článok

 7. STRELINGER, Ján. Importance of Quality of Translations and Translations Criticism. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-079-1, s. 71-78.
  článok

  článok

 8. GERBERY, Daniel. Odcudzená práca: dedičstvo klasického konceptu a možnosti jeho revitalizácie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 5, s. 432-451.
  článok

  článok

 9. SPIRIDON, Vasile. Hexagonale. 1. Ediția I. Bucureşti : Editura Eikon, 2020. 224 s. [11,3 AH]. ISBN 978-606-49-0401-0.
 10. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]