Výsledky vyhľadávania

 1. BACULÁKOVÁ, Kristína. Čeboly ako fenomén kórejskej ekonomiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 22-28 online.
  článok

  článok

 2. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Komparatívna analýza korporátnej identity vybraných TNK so zastúpením v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KURUPPUGE, Ravindra Hewa - GREGAR, Aleš. Survival and Longevity of Family Businesses: A Case of Eastern Business Culture. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 4, s. 159-176.
  článok

  článok

 4. LAJČIAK, Milan. South Korea and its business culture. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 252-264 online.
  článok

  článok

 5. WACKOWSKI, Kazimierz - BLYZNYUK, Tetyana. Modern Ukrainian and Polish business cultures: G. Hofstede’s classification. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 71-74.
  článok

  článok

 6. Small, Medium, Strong : Trends in SME Performance and Business Condition. Paris : OECD, 2017. 118 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/small-medium-strong-trends-in-sme-performance-and-business-conditions_9789264275683-en> ISBN 978-92-64-27567-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŚCIBIORSKA, Izabela. Implementation of the Caux Round Table’s Principles for Business in Small and Medium-Sized Enterprises. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2017. ISSN 1338-9777, 2017, vol. 6, no. 1, pp. 9-14.
  článok

  článok

 8. NÉMETH, Hajnalka. Sociálna inovácia ako argument pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, t.j. cesta ku konkurencieschopnosti podnikov. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 3, s. 46-52.
  článok

  článok

 9. ALVESSON, Mats - SPICER, André. The stupidity paradox : the power and pitfalls of functional stupidity at work. London : Profile Books, 2016. 276 s. ISBN 978-1-78125-541-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOSZEMBAR-WIKLIK, Małgorzata. Controversial Themes in Advertisements: On Manipulating the Emotions of Audiences and Extending the Boundaries of the Social ‘Taboo’. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. ISSN 1338-130X, 2016, vol. 7, no. 1, p. 18-31.
  článok

  článok