Výsledky vyhľadávania

 1. KRUPKA, Lukáš - JIRÁNKOVÁ, Martina. Čína v Mundell — Flemingově trilematu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MORAVCOVÁ, Michala. The Impact of German Macroeconomic News on Emerging European Forex Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 505–521.
  článok

  článok

 4. SEDLÁČEK, Petr. Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 231 s. ISBN 978-80-88260-18-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. SOBKOVÁ, Martina. Doba stálé koruny je za námi, nastal čas normalizace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok

 6. VAŇO, Vladimír. Dolár pod depreciačným tlakom. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. MANDEL, Martin - QUANG, Tran Van. Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 6, s. 649-668.
  článok

  článok

 8. DRAHOŠOVÁ, Zuzana - MARŠÍK, Martin. Vliv úrokového diferenciálu na měnový kurz v České republice, Polské republice a Maďarsku. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 43-51.
  článok

  článok

 9. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Turbulentný vývoj Bitcoinu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 130-136 CD-ROM. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 10. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]