Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 765  
Vaša otázka: Heslá = "kurz menový"
 1. MANDEL, Martin - DVOŘÁK, Pavel. Současná globální inflace - případ sui generis? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 38-41.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. CECHL, Pavel. Banky v bojové zóně: jak zvládají válku ukrajinští bankéři. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 4, s. 34-35.
  článok

  článok

 3. SOLEJ, Rastislav. Vplyv socio-politických faktorov na ekonomiku a menový kurz: Príklad zo Severnej Afriky a blízkeho východu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. RŮČKOVÁ, Petra - ŠKULÁŇOVÁ, Nicole. How Selected Macroeconomic Factors Affect the Corporate Profitability of Transportation and Storage Companies in Selected European Economies. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 1802-792X, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 176-197.
  článok

  článok

 5. JANČIČKOVÁ, Lea. Vznik kurzových rozdielov a ich zahrňovanie do základu dane. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 30-36 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 6. MANDEL, Martin - DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Mezinárodní finance a devizový trh. 2. aktualizované vydání. Praha : Ekopress, 2020. 452 s. ISBN 978-80-87865-65-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ARLT, Josef - MANDEL, Martin. Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prímií (příklad měnových párů CZK/EUR a ZZK/USD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 476-489.
  článok

  článok

 8. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 15, s. 46-65.
  článok

  článok

 9. KRUPKA, Lukáš - JIRÁNKOVÁ, Martina. Čína v Mundell — Flemingově trilematu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 10. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Význam kryptomien rastie. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 61-65.
  článok

  článok