Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 670  
Vaša otázka: Heslá = "kvalita života"
 1. SIEBER, Jakub. Food Security Determinants and Their Role in Association to Quality-of-Life Indicators. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 105.
  článok

  článok

 2. Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlinková, Miroslava Seňavová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 163 s. ITMS 24240120033. ISBN 978-80-7556-087-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PAVLIK, Tomáš. Nová výzva programu Life na cirkulárnu ekonomiku a odpady. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 9, s. 20-22.
  článok

  článok

 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Regression Analysis of the Relationship between Selected Variables of Economic Growth and Sustainable Development. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 228-233 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 5. KORYTINOVÁ, Kristína - VÁVRA, Michal. Pandemic Situation As a Tool of Influence on Quality of Life Indicators of Students of the University of Economics in Bratislava. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2021. ISSN 2344-2409, 2021, nr. 23, s. 8-14 online. KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. VÁVRA, Michal. The Impact of Economic Prosperity on the Quality of Housing With a Focus on Selected Issues. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 3, s. 203-217 online.
  článok

  článok

 7. MAJERNÍK, Milan et al. Development of Indicators of Sustainability of Economic Growth and Quality of Life. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2021, vol. 22, no. 2, pp. 39-45 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020, VEGA 1/0518/19.
  článok

  článok

 8. FADIJI, Damilare - OKOJI, Luke - AKERELE, Dare. Quality of Life for Occupational Risks of Cocoa Farm Workers in Nigeria. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 56-63.
  článok

  článok

 9. SÁNCHEZ-SELLERO, María Carmen - PEÑA, Beatriz García Carro - SÁNCHEZ-SELLERO, Pedro. Synthetic Indicators of Quality of Subjective Life in the EU: Rural and Urban Areas. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 5, s. 529-551.
  článok

  článok

 10. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Multiple-Criteria Decision Analysis Using TOPSIS and WSA Method for Quality of Life: The Case of Slovakia Regions. - Registrovaný: Scopus. In Mathematics : [Journal Which Provides an Advanced Forum for Studies Related to Mathematics]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7390, 2021, vol. 9, no. 19, pp. 1-11 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok