Výsledky vyhľadávania

 1. BOBKOVÁ, Markéta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok


 2. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Z nuly na špičkovú úroveň, no najmä vďaka európskym peniazom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. novembra 2017, roč. 27, č. 45, s. 46-49.
  článok

  článok


 3. The role of economic regulators in the governance of infrastructure. Paris : OECD, 2017. 65 s. The governance of regulators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-role-of-economic-regulators-in-the-governance-of-infrastructure_9789264272804-en> ISBN 978-92-64-27265-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. MARHEFKOVÁ, Anna. Human capital as a significant factor of the quality of services. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 27-32.
  článok

  článok


 5. Nový prezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR Tomáš Ondrčka chce počúvať hlas hotelierov. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. leto, s. 20-24.
  článok

  článok


 6. KUKANJA, Marko - GOMEZELJ OMERZEL, Doris - BUKOVEC, Boris. A restaurant quality model based on marketing factors. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 157-171.
  článok

  článok


 7. ŠEBOVÁ, Elena - KUČEROVÁ, Jana. Turisti z rusky hovoriacich krajín na Slovensku a ich spotrebiteľské správanie. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 17-27.
  článok

  článok


 8. GÚČIK, Marián. Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu s pridanou hodnotou. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 57-60.
  článok

  článok


 9. LISÁ, Lea. Čo chýba slovenskému wellness? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jeseň, s. 48-49.
  článok

  článok


 10. STOJAROVÁ, Šárka et al. Faktory kvality destinace z pohledu poskytovatelů služeb. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 3, s. 70-82.
  článok

  článok