Výsledky vyhľadávania

 1. TEŠIĆ, Dejan. Measuring Dimensions of Service Quality. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 1, s. 12-20.
  článok

  článok

 2. Amazing Places : Hana Krausová: To, čo hľadáme, máme často pod nosom. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. leto, s. 54-56.
  článok

  článok

 3. DĚDKOVÁ, Jaroslava - UNGERMAN, Otakar. Analysis of Tourism Sevices In the Czech-Polish Part of the Euroregion Neisse. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok

 4. LACA, Slavomír - ŠEFLOVÁ, Lenka - TŮMA, Jiří. Poskytovaní sociálních služeb seniorům. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 27-39.
  článok

  článok

 5. VERNEROVÁ, Dominika. Kvalita v logistických procesoch – spôsoby merania a zvyšovania kvality služieb logistických centier. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 239-251 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 6. HUBIČKA, Filip. V západních zemích teď máme šanci. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. XIII-XVI.
  článok

  článok

 7. ČERNĚNKO, Tomáš - RAFAJ, Oliver. Quality of Government in Slovakia – Spatial Aspects. In 10th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 10th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4740-6, pp. [1-8] CD-ROM. VEGA 1//0705/18.
  článok

  článok

 8. POTOMA, Radoslav. Quality in Production Processes. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 116-117 online.
  článok

  článok

 9. PANYIOVÁ, Andrea. Reputácia a jej budovanie. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jeseň, s. 38-40.
  článok

  článok

 10. VERNER, Robert - ROSOCHA, Ladislav. Improving the Quality of Health are Facilities Based on Working Culture. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 214 CD-ROM.
  článok

  článok