Výsledky vyhľadávania

 1. VOLTNEROVÁ, Zuzana. Doping v športe a jeho prieskum na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. In EUBA.sk, tlačové správy, Aktivity Ekonomickej Univerzity v Bratislave a médiá [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016, 29.4. 2016, s. 1-4 [3NS], online.
  článok

  článok


 2. GIANNOCCARO, Giacomo - BERBEL, Julio. Farmer's stated responses towards the chemicals use under the CAP liberalization. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 1, s. 9-20.
  článok

  článok


 3. KOLLÁR, Vojtech. Systémy bezpečnosti produktov v EÚ. In Sustainability - Environment - Safety 2014. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2014 : recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. november 2014, Bratislava [elektronický zdroj]. - Žilina : STRIX, 2014. ISBN 978-80-89281-96-1, s. 135-140 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. FILO, Peter. Did the life arise earlier than planets? In Journal of Physics and Astronomy [elektronický zdroj]. - Gujarat : Mehta Press, 2014. ISSN 2320-6764, 2014, vol. 3, no. 4, [pp. 1-4], online. Dostupné na : <http://www.mehtapress.com/mehtapress/Journals/Journal-of-Physics-&-Astronomy/vol-3-issue-4/abs_01.html>
  článok

  článok


 5. MURÍN, Martin. Chemická legislatíva v automobilovom priemysle. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, júl/august 2013, roč. 7, č. 7-8, s. 38-39.
  článok

  článok


 6. MURÍN, Martin. Chemická legislatíva ovplyvňuje úspešnosť firiem. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, marec 2013, roč. 7, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok


 7. KOLLÁR, Vojtech. Bezpečnosť chemických produktov na spoločnom trhu. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 32-41. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok


 8. PORUBSKÁ, Mária - FESZTEROVÁ, Melánia. Charakterizácia nebezpečných látok a zmesí v EÚ. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 1.
  článok

  článok


 9. STOLIČNÝ, Roman. Logistika chemického tovaru. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Apríl, s. 30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167906/GW0042013_lowres.pdf>
  článok

  článok


 10. CONEVA, Iveta - GAŠPERCOVÁ, Stanislava - OSVALDOVÁ, Linda. Základné pojmy a právne predpisy používané pri riešení problematiky nebezpečných látok a ich prepravy. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 1, s. 40-45. VEGA 1/0820/10.
  článok

  článok