Výsledky vyhľadávania

 1. BAŠOVÁ, Alena. Uplatnenie cenovej diskriminácie a vplyv liberalizácie v odvetví plynárenstva na Slovensku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 80-101.
  článok

  článok

 2. DERŽANAUSKIENĖ, Gintarė - VAINĖ, Aneta. Retail Opening Hours: Regulation That Fails. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 10, s. 84-109.
  článok

  článok

 3. DRUŽBACKÁ, Barbora - KRIVOSUDSKÁ, Simona. Vplyv geopolitických zmien na medzinárodný obchod v 21. storočí. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 70-80 online.
  článok

  článok

 4. REGULI, Martin. EU Accession and Revival of Nationalisms in CEE. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 20-33.
  článok

  článok

 5. BEDNÁŘ, Milan. Obchodně-politické překážky vývozu zboží z Evropské unie do USA: význam liberalizace obchodních toků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 3, s. 231-252.
  článok

  článok

 6. BAŠOVÁ, Alena. Liberalization as a Condition Reducing Concentration of Natural Gas Sector in the Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 6-17.
  článok

  článok

 7. JAMBOROVÁ, Mária. Trendy vo vývoji ponuky a dopytu bielkovinových plodín na slovenskom agropotravinárskom trhu, v EÚ a vo svete. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 3, s. 42-57.
  článok

  článok

 8. ZOUBEK, Vladimír. Trestní politika jako součást bezpečnostní politiky (bezpečnostní strategie ČR): nové vize de lege ferenda bezpečnostní vědy. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 2533-4387, 2018, roč. 3, č. 2, s. 184-195.
  článok

  článok

 9. OECD Economic Surveys: Chile 2018 : February 2018. Volume 2018/3. Paris : OECD, 2018. 170 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-chile-2018_eco_surveys-chl-2018-en> ISBN 978-92-64-29040-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. THAM, Siew Yean - KAM, Andrew Jia-Yi - NOH, Nirwan bin. The Determinants of Inward FDI in Selected Services Industries in Malaysia. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 215–231.
  článok

  článok