Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Verejné obstarávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 80-84.
  článok

  článok

 2. KELEJIAN, Harry - PIRAS, Gianfranco. Spatial Econometrics. 1st Edition. London : Academic Press/Elsevier, 2017. 435 s. ISBN 978-0-12-813387-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. FECENKO, Jozef. Polynomické asymptoty. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-6 [5,01 NS] online.
  článok

  článok

 4. MAREKHA, Iryna - OMELYANENKO, Vitalii. Cultural aspect of innovation strategies’ ecologization. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 9-12 online.
  článok

  článok

 5. STŘECHA, Michal. Limit dlouhodobě udržitelného veřejného zadlužení. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 32-46.
  článok

  článok

 6. KADLEČÍK, Kristián. Stanovenie limitov obchodných úverov odberateľom na základe vyhodnocovania ich kreditného rizika : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2015. 128 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KOMZSÍK, Attila - TÓTH, Attila - SZABÓ, Tibor. Matematika pre cestovný ruch : Attila Komzsík - Attila Tóth - Tibor Szabó. 1. vyd. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015. 147 s. Europica varietas, č. 78. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/cHxoLpglzy> ISBN 978-80-558-0956-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 8. SÝKORA, Jozef. Pokladničný limit obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 2, s. 1-2.
  článok

  článok

 9. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Kontokorentný úver. In AnaFin : analýzy, financie, výkazy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1339-3901, 17.12.2014, s. [1-3], [1,30 NS] online. Dostupné na : <http://www.anafin.sk/33/kontokorentny-uver-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIIwP5Dlrp76UI31khMfqWNI/?query=kontokorentn%FD+%FAver&serp=1>
  článok

  článok

 10. BAČOVÁ, Monika. Dlhové financovanie : kurz [elektronický zdroj]. Prednáška 8. Banka v procese úverového riadenia. Košice, 2014. online [8 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha