Výsledky vyhľadávania

 1. KRAUS, Jakub et al. Relationship of meteorological processes and contrails. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 7–10 online.
  článok

  článok

 2. ENDRIZALOVÁ, Eva - SZABO, Stanislav - PŠOVSKÝ, Rostislav. Leveraging the potential of big data analysis in aviation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 1–8 online.
  článok

  článok

 3. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 4. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 5. GRANČAY, Martin. China's civil aviation at the beginning of the 21st century - can Europe remain competitive? In Dimensions of development - East Asia in the process of changes. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ISBN 978-83-7525-935-3, s. 111-120.
  článok

  článok

 6. TOMOVÁ, Anna - MANDÁKOVÁ, Simona. Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok

 7. ELIAŠOVÁ, Darina. Ochrana trhových subjektov v leteckej doprave. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 150-155.
  článok

  článok

 8. MARČAN, Peter. Regionálne letiská nepotrebujú investície, ale pravidelné linky. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 11. augusta 2005, č. 31, s. 14.
  článok

  článok

 9. Airports as multimodal interchange nodes : report of the hundred and twenty sixth round table on transport economics : held in Paris on 20th-21st March 2003. Paris : OECD, 2005. 172 s. Round table, 126. ISBN 92-821-0339-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Pre ČSA je Slovensko trhom ďalších príležitostí. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF SLOVENSKO, 2004. ISSN 1336-393X, 2004, roč. 4, č. 12, s. 24-25.
  článok

  článok