Výsledky vyhľadávania

 1. BENKO, Peter. Vplyv represívnych nástrojov na výber daní, prehľad experimentálnej literatúry. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. 1-10 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. online [115 s.]. ISBN 978-80-8177-044-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. ŠKVRNDA, František. [Ciceronove stoické paradoxy]. In Graeco-Latina Brunensia [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISSN 2336-4424, 2018, roč. 23, č. 1, s. 260-261 online. Recenzia na: Ciceronove stoické paradoxy / Fraňo Peter. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISBN 978-80-8105-882-0.
  článok

  článok


 4. PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2018. 376 s. ISBN 978-80-7429-977-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia. Prehľad vedeckej literatúry zameranej na problematiku vzťahov produktivity a ekonomického rastu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 3, s. 4-11 online. I-18- 107-00, 2018.
  článok

  článok


 6. MLYNÁŘ, Jakub. Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 2, s. 172-195.
  článok

  článok


 7. 7.Úvod

  KVAPIL, Roman. Úvod. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 7-8.
  článok

  článok


 8. Knihovnické fondy, procesy a služby. 1. vydání. Brno : s.n., 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, Svazek 1. ISBN 978-80-88071-03-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. 9.Úvod

  KVAPIL, Roman. Úvod. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 7-8.
  článok

  článok


 10. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - МATYTCINA, Marina. Conceptualization of negative emotions in modern linguistic consciousness (on the material of Russian, English and Slovak linguistic cultures: a contrastive analysis). - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Language and Cultural Education. - Nitra : SlovakEdu. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 82-98.
  článok

  článok