Výsledky vyhľadávania

 1. TUŽINSKÁ, Sofia. Símbolo de la sirena en la novela El silencio de las sirenas. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 125-130.
  článok

  článok

 2. SPIRIDON, Vasile. Schimburi de ștafetă. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 20, pp. [1-2] online. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/05/schimburi-de-stafeta/>
  článok

  článok

 3. SPIRIDON, Vasile. Ștersul lin de pereți. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 22, pp. 1 online. Recenzia na: Pisica mea și luna / Constantin Abăluță. - Bistrița : Editura Charmides, 2020. - ISBN 978-6067522280. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/05/stersul-lin-de-pereti/>
  článok

  článok

 4. SPIRIDON, Vasile. Neînțelegerile lui de Gaulle. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 4-5, pp. [1-2] online. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/02/neintelegerile-lui-de-gaulle/>
  článok

  článok

 5. SPIRIDON, Vasile. Pariul nevăzut. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 2, pp. [1] online. Recenzia na: Cochilia / Gheorghe Schwartz. - Romania : Limes, 2020. - ISBN 978-606-799-400-1. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/01/pariul-nevazut/>
  článok

  článok

 6. SPIRIDON, Vasile. Lipsuri la inventar. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 3, pp. [1] online. Recenzia na: Ultimele... / Ion D. Sîrbu. - Târgu-Jiu : Editura Măiastra, 2021. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/01/lipsuri-la-inventar/>
  článok

  článok

 7. SPIRIDON, Vasile. Datorii pariziene. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 12, pp. [1-3] online. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/03/datorii-pariziene/>
  článok

  článok

 8. SPIRIDON, Vasile. Grad de rudenie incert (I). In Convorbiri literare. - București : Convorbiri Literare Publishing House. ISSN 1841-7434, 2021, vol. 154, no. 3, pp. 86-88.
  článok

  článok

 9. SPIRIDON, Vasile. Filius Rheni (II). In Convorbiri literare. - București : Convorbiri Literare Publishing House. ISSN 1841-7434, 2021, vol. 153, no. 2, pp. 94-96.
  článok

  článok

 10. SPIRIDON, Vasile. Filius Rheni (I). In Convorbiri literare. - București : Convorbiri Literare Publishing House. ISSN 1841-7434, 2021, vol. 153, no. 1, pp. 92-94.
  článok

  článok